V Praze, 13. říjen 2016 – Komerční banka (KB) a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) uzavřely u příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně rámcovou smlouvu o spolupráci na rok 2017.

Smlouvu podepsali Jitka Haubová, výkonná ředitelka pro Korporátní bankovnictví, Patrice Begue, výkonný ředitel pro Marketing a Komunikaci KB, a předseda představenstva AMSP ČR Karel Havlíček. Smlouva prohlubuje dlouholetou úspěšnou vzájemnou spolupráci, která byla zahájena již v roce 2012.

„Je nám ctí být  dlouhodobým partnerem AMSP ČR, ať již v oblasti exportních analýz, EU dotačních schémat, akcí pro začínající podnikatele či v rámci podpory řemeslných cechů. Věříme, že spojení významné korporátní banky s nezávislou organizací může vytvořit platformu pro vzájemné větší porozumění dynamice, potřebám a inovačním trendům tohoto sektoru - hybatele současného ekonomického růstu v ČR,“ uvedla v rámci slavnostního podpisu smlouvy Jitka Haubová.

Karel Havlíček, předseda představenstva AMSP ČR, k tomu dodává: „Díky partnerství naší asociace s Komerční bankou jsme mohli nastartovat profesní kariéru stovek mladých podnikatelů, motivujeme třicítku cechů ke zviditelňování profesí a iniciovali jsme nejsledovanější řemeslný pořad České televize Toulky za cechy a řemesly. Stejně tak nás těší, že jsme díky naší spolupráci mohli vytvořit špičkový analytický tým AMSP ČR, který mapuje významná zahraniční teritoria a vytváří již několik let praktické exportní analýzy pro naše vývozce.“

KB bude i pro rok 2017 oficiálním partnerem AMSP ČR pro oblasti EU, exportu, začínajících podnikatelů a řemesel.

Spojení stabilní banky s nezávislou organizací vytváří platformu se společným cílem:

  • Zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podniků nejen v České republice, ale i na zahraničních trzích
  • Podporovat aktivity v oblasti dotací EU a exportu, zpřehlednit a zpřístupnit čerpání evropských dotací a pomoci s úspěšným vstupem a působením na zahraničních trzích
  • Pokračování v komunikaci novinek z dění v EU prostřednictvím osvědčeného měsíčně vydávaného EU e-bulletinu, jehož odborným partnerem je KB EU Point
  • V rámci roku venkova podpora lokálních producentů a pěstitelů a regionálních řemeslníků
  • Podpora začínajících podnikatelů v rámci projektů Svou cestou-Young Business a grantového programu Nastartujte se