V Praze, 13. únor 2017 – Factoring KB se v minulém roce stal největší faktoringovou společností v ČR, když získal téměř 29% podíl na trhu. Obrat společnosti dosáhl více než 37 miliard Kč, což znamená meziroční nárůst o šest procent. Aktuální údaje zveřejnila Asociace factoringových společností ČR. Factoring KB oslaví v polovině letošního roku 20. výročí aktivního působení na českém trhu.

„Za dvacet let jsme se propracovali na vedoucí faktoringovou společnost v ČR. Hlavní roli v našem úspěchu z minulého roku hraje vedle stabilního a profesionálního kolektivu zaměstnanců především schopnost proniknout s poskytovanými službami napříč ekonomickými obory i jednotlivými segmenty našich klientů. Neocenitelnou roli sehrává rovněž synergie a podpora naší mateřské společnosti Komerční banky,“ uvedl Adam Fiedler, ředitel společnosti Factoring KB a předseda představenstva.

Factoring KB je 100% dceřinou společností Komerční banky. Poskytuje faktoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle tuzemského nebo zahraničního dlužníka. Největší podíl odkoupených pohledávek společností Factoring KB, a to 68 %, připadá na tuzemský faktoring. Exportní faktoring tvořil 30 % a importní zaznamenal necelá dvě procenta.