Komerční banka spustila novou službu pro své klienty – tzv. chytré inkaso. Nová služba dokáže výrazně snížit riziko neprovedení inkasa, aniž by o takové situaci klient nebyl včas informován. Novinka nabízí například předvyplněný formulář pro zadání povolení inkasa, možnost autorizovat každé inkaso zvlášť nebo zasílání SMS či mailových zpráv o neprovedených inkasech s důvody jejich neprovedení. Chytré inkaso je možné využít od prosince v rámci internetového bankovnictví Komerční banky, od jara příštího roku bude k dispozici i pro mobilní bankovnictví.

„Chytré inkaso je jednoduchý, návodný, bezpečný a bezchybný způsob úhrad pravidelných plateb. Z pohledu plátců se zřizování a správa povolení inkasa výrazně zjednodušuje a zvyšuje se jejich informovanost o jednotlivých inkasech. Naopak příjemci inkas ocení zvýšený počet úspěšně zpracovaných příkazů k inkasu, což znamená vyšší počet úspěšně připsaných plateb na jejich účet, snížení nákladů na upomínky a další administrativu spojenou s vymáháním dlužné částky,“ uvedl Tomáš Fíla, manažer provozních služeb.

U chytrého inkasa od Komerční banky nemusí klienti již nic vyplňovat, protože ve svém internetovém nebo mobilním bankovnictví budou mít připravené předvyplněné povolení inkasa (na základě informací od příjemce inkasa), které bude stačit pouze zkontrolovat a autorizovat. Pokud si klient zapomene zřídit povolení inkasa, obdrží při prvním inkasování oznámení, že nemá nastavené povolení inkasa. Na zřízení povolení inkasa bude mít až pět pracovních dnů. Klient navíc získá možnost autorizovat a kontrolovat každé inkaso zvlášť, aby měl dokonalý přehled o odchozích platbách ze svého účtu.

V případě neprovedení inkasa obdrží klient detailní informace o důvodech neprovedené platby (např. nedostatek finančních prostředků na účtu) a bude mít až pět dnů na jejich doplnění na svůj účet nebo na jinou změnu v povolení inkasa, aby se inkaso mohlo v pořádku provést.