V Praze, 24. duben 2017 – Komerční banka od začátku roku uzavřela partnerské smlouvy s Evropskou investiční bankou (EIB) a Evropským investičním fondem (EIF) v celkové výši 8,1 miliard Kč na podporu českých podnikatelů. Komerční banka (KB) a Evropský investiční fond poskytnou českým malým a středním firmám na inovační projekty 5,4 miliardy Kč v programu EuroInovace. Zvýhodněný úvěr EuroInovace nabízí klientům nižší úrok a menší požadavky na zajištění. Dále pak Komerční banka a Evropská investiční banka poskytnou českým společnostem, které se věnují zaměstnávání mladých osob zvýhodněné úvěry ve výši 2,7 miliard Kč v programu EuroPremium Young. KB a SG Equipment Finance jsou v posledních letech lídrem v poskytování zvýhodněného financování ve spolupráci s evropskými finančními institucemi. V minulém roce uzavřely s Evropským investičním fondem, Evropskou investiční bankou a Rozvojovou bankou Rady Evropy smlouvy v celkové výši 17 miliard Kč.

Zvýhodněné úvěry na financování inovačních projektů začala poskytovat Komerční banka ve spolupráci s Evropským investičním fondem (EIF) v roce 2013. Pro malé a střední podniky v České republice je díky nově podepsané smlouvě k dispozici dalších 5,4 miliardy Kč (200 milionů EUR) v programu EuroInovace. Hlavními výhodami pro příjemce úvěru jsou výhodnější úroková sazba (v porovnání s tržním úrokem) a nižší požadavky na zajištění úvěru. Zvýhodněnou úrokovou sazbu získají klienti také při zařazení do programu EuroPremium Young, který byl navýšen o 2,7 miliard Kč.

„Jen v roce 2016 jsme ve spolupráci s mezinárodními finančními institucemi (EIB, EIF) financovali více než 500 rozvojových projektů malých a středních podniků v celkovém objemu přes 7 miliard Kč. Letos by jich mohl přibýt minimálně stejný počet. Je nám ctí, že jsme v rámci skupiny EIB uzavřeli největší objem smluv a získali tedy nejvíce prostředků určených na podporu malých a středních firem – našich klientů – mezi bankami v České republice v roce 2016.“ uvedla Jitka Haubová, výkonná ředitelka pro Korporátní bankovnictví.

Klienti Komerční banky získají v případě úvěru EuroInovace automatickou záruku EIF, která zvýhodňuje cenové podmínky, snižuje požadavky na zajištění ze strany klienta a zjednodušuje proces administrace.

Úvěr EuroInovace je určen pro malé a střední podniky s ročním obratem do 50 milionů EUR nebo bilanční sumou do 43 milionů EUR, s maximálně 250 zaměstnanci a také podniky se střední kapitalizací, které zaměstnávají méně než 500 zaměstnanců. Parametry úvěru poskytnutého v rámci programu EuroInovace byly nastaveny tak, aby reflektovaly potřeby širokého spektra klientů Komerční banky. Výše úvěru může být od 700 tisíc až do 190 milionů Kč, volit lze mezi pohyblivou nebo pevnou úrokovou sazbou a doba splatnosti je až 10 let. Program EuroInovace je kombinovatelný s EU dotacemi.

Společnosti do 3 tisíc zaměstnanců dále mohou využít zvýhodněné úrokové sazby u úvěru EuroPremium Young v případě, že se věnují zaměstnávání mladých osob do 30 let. Slevu získají malé a střední firmy, které v předchozích 6 měsících zaměstnaly nebo v následujících 6 měsících zaměstnají alespoň jednoho (větší firmy pět) mladých lidí do 30 let věku. Kvalifikovat se mohou i firmy, které mladým lidem nabízejí stáže a praxe.

Při přípravě financování projektů jsou vedle bankovních poradců klientům k dispozici také regionální EU Point specialisté Komerční banky, kteří poskytují komplexní poradenský servis v oblasti dotací z fondů EU i jiných zdrojů.

Komerční banka a SG Equipment Finance uzavřely v minulém roce s  evropskými finančními institucemi – EIF, EIB (Evropská investiční banka) a CEB (Rozvojová banka Rady Evropy) – smlouvy umožňující zvýhodněné financování klientů KB z řad firem i municipalit v objemu 17 miliard Kč. Komerční banka a SG Equipment Finance jsou s výrazným náskokem nejvýznamnějším partnerem těchto evropských institucí v ČR.