V Praze, 4. květen 2017 – Komerční banka dnes zveřejnila své konsolidované výsledky za první čtvrtletí 2017. Celkové výnosy vzrostly meziročně o 1,7 % na 7,8 miliardy Kč. Tento výsledek byl podpořen silnou aktivitou klientů při zajišťování proti měnovému riziku před ukončením intervencí ČNB. Vykázané provozní náklady poklesly o 18,5 % na 3,2 miliardy Kč, přičemž tato položka zahrnuje rovněž čistý pozitivní příspěvek z prodeje a přecenění budov centrály KB. Po vyloučení těchto mimořádných položek se provozní náklady zvýšily o 1,6 % na 4,0 miliardy Kč. Provozní zisk bez mimořádných položek (před započtením nákladů na riziko) se zvýšil o 1,7 %. Náklady rizika za první čtvrtletí byly zanedbatelné (čisté rozpouštění ve výši 0,1 miliardy Kč), což odráží příznivé makroekonomické prostředí a úspěšnost vymáhání. Vykázaný čistý zisk náležející akcionářům včetně jednorázových položek se tak zvýšil o 41,0 % na 4,1 miliardy Kč. Čistý zisk náležející akcionářům očištěný o jednorázové položky souvisejícími s budovami centrály vzrostl o 11,2 % na 3,2 miliardy Kč.

  • Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB narostl meziročně o 8,6 % na 596,1 miliardy Kč;
  • Celkové vklady klientů vrostly meziročně o 12,7 % na 758,2 miliardy Kč;
  • Aktiva klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění vzrostla o silných 9,4 % na 155,0 miliard Kč;
  • Výnosy vzrostly o 1,7 % na 7,8 miliardy Kč. Růst byl tažen zisky z finančních operací, zatímco čisté úrokové výnosy a čisté poplatky a provize poklesly;
  • Čistý zisk očištěný o jednorázové položky se zvýšil o 11,2 % na 3,2 miliardy Kč při mírně rostoucích výnosech a provozních nákladech. Skupina KB těžila z mimořádně příznivých podmínek pro finanční operace a náklady rizika;
  • Vykázaný čistý risk včetně mimořádného příspěvku z restrukturace budov centrály KB stoupl na 4,1 miliardy Kč (+41,0 %).

Objem hrubých úvěrů vzrostl o 8,6 % na 596,1 miliardy Kč. Objem vkladů stoupl o 12,7 % na 758,2 miliardy Kč. Kapitálová přiměřenost dosáhla 15,7 %, přičemž regulatorní kapitál KB obsahuje pouze nástroje nejkvalitnější třídy jádrového Tier 1 kapitálu. KB vykázala likviditu na vysoké úrovni, poměr čistých úvěrů ke vkladům dosáhl 76,7 %.

Finanční trhy v prvním čtvrtletí ovlivnilo očekávání blížícího se konce měnových intervencí. To způsobilo silný příliv kapitálu ze zahraničí, který měl dopad na ceny a částečně se přelil do bankovních vkladů. Vývozci zároveň usilovali o zajištění svých budoucích příjmů proti možnému posílení české koruny. Z tohoto pohledu nebylo první čtvrtletí obvyklým.“ řekl Albert Le Dirac’h, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky. „Co se týká KB, zvýšili jsme objem úvěrů a aktiv ve správě a podnikli jsme řadu kroků ke zlepšení efektivity a vzájemné spolupráce mezi různými týmy Skupiny KB a k zajištění dobré připravenosti na budoucnost – například sloučením funkcí centrály do dvou lokalit v Praze.“ dodal Albert Le Dirac’h.

Komerční banka měla k 31. březnu 2017 celkem 46 082 akcionářů (meziroční o 1 485 více), z čehož 40 749 byly fyzické osoby z České republiky (meziroční nárůst 1 414). Strategický akcionář Société Générale drží v KB 60,3% podíl, menšinoví akcionáři drží 39,7% podíl.

Komentované obchodní a finanční výsledky

Oznámené finanční údaje jsou neauditovanými konsolidovanými výsledky podle IFRS (Mezinárodních standardů účetního výkaznictví).

OBCHODNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Tržní prostředí

V prvním čtvrtletí 2017 česká ekonomika nadále rostla tempem překračujícím průměrnou dynamiku v Evropské unii. Domácí spotřeba zůstala silná, ačkoli veřejné investice byly stále pod svým potenciálem. Nezaměstnanost poklesla pod 5 % podle Českého statistického úřadu a číslo podle Eurostatu (3,4 %) bylo nejnižší v EU. Průměrné mzdy rostly meziročně více než o 4 %. V takovýchto podmínkách, a také s ohledem na nízkou základnu cen energií v loňském roce, růst spotřebitelských cen v březnu meziročně zrychlil na 2,6 %.

Dobré výsledky české ekonomiky, vyšší inflace a také komentáře z České národní banky vedly finanční trhy k přesvědčení, že se blíží konec kurzového závazku centrální banky. Převažovalo přitom očekávání, že česká koruna po ukončení kurzového závazku posílí, což vedlo k silnému přílivu kapitálu do finančních aktiv denominovaných v českých korunách. Devizové rezervy ČNB, které se zvyšovaly v důsledku intervencí k udržení kurzu měny nad 27 Kč za euro, převýšily 70 % HDP, což bylo o 24 procentních bodů víc než ke konci roku 2016 a téměř dvojnásobně více meziročně.

Česká národní banka ponechala úrokové sazby měnové politiky blízko nule, ale výnosy krátkodobých českých státních dluhopisů klesly hluboko do záporu a zůstaly pod nulou pro splatnosti až do 6 let. Dlouhodobější výnosy mezitím rostly a odrážely tak vzestup inflace a vývoj na globálních finančních trzích. Fixní sazba úrokových swapů se pohybovala během čtvrtletí nad 1 %.

Tempo růstu úvěrového trhu zůstalo během roku stabilní okolo 6-7 %. Půjčování občanům bylo dynamičtější, především díky úvěrům na bydlení, ačkoli nové požadavky ČNB na podíl vlastních prostředků klientů ovlivnily nové prodeje hypoték. Objem spotřebitelských úvěrů rostl pomaleji. Úvěry korporátním segmentům byly slabší také proto, že se veřejné investice do infrastruktury dosud příliš nerozběhly.

Vklady v bankovním sektoru v prvním čtvrtletí zaznamenaly silný růst. Toto bylo spojeno s příznivou situací ekonomických subjektů, a také s přílivem likvidity do země před koncem intervencí a návratem objemů, které odtekly z bankovního systému na konci roku kvůli nákladům Rezolučního fondu.

Vývoj klientského portfolia a distribuční sítě

Na konci března 2017 Skupina KB obsluhovala 2,4 milionu klientů (na konsolidované bázi). Samotná KB měla 1 653 000 klientů (meziročně o 0,3 % více), z toho 1 395 000 byli občané. Dalších 257 000 zákazníků bylo z řad podnikatelů, firem a velkých korporací (včetně obcí a sdružení). Modrá pyramida obsluhovala 487 000 zákazníků a počet účastníků penzijního připojištění u Penzijní společnosti KB dosáhl 534 000. Služeb společnosti ESSOX využívalo 199 000 aktivních klientů a služeb společností PSA Finance v České republice a na Slovensku více než 16 000 klientů.

Klienti Komerční banky měli k dispozici 392 bankovních poboček (včetně divize pro korporátní klienty na Slovensku), 767 bankomatů (z toho 199 bankomatů, které přijímají vklady) a plnohodnotné přímé bankovnictví podporované dvěma telefonními centry. Počet klientů využívajících alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, jako je internet nebo mobilní bankovnictví, dosáhl 1 393 000 na konci března 2017, což znamenalo 84,3 % z celkového počtu klientů, přičemž samotné mobilní bankovnictví užívalo více než 333 000 klientů KB. Zákazníci využívali 1 579 000 aktivních platebních karet, z toho 191 000 kreditních. Počet aktivních kreditních karet vydaných společností ESSOX dosáhl 111 000. Klienti Modré pyramidy měli k dispozici 215 obchodních míst a přibližně 900 poradců. SG Equipment Finance (SGEF) poskytovala své leasingové služby prostřednictvím devíti vlastních poboček, z nichž dvě jsou na Slovensku, a také v síti KB.

Úvěry klientům

Celkový hrubý objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB meziročně vyrostl o 8,6 % na 596,1 miliardy Kč.

Celkový objem úvěrů občanům na bydlení I stoupl meziročně o 10,3 %. V rámci toho vzrostl objem hypoték občanům oproti loňskému roku o 11,1 % na 210,1 miliardy Kč a Modrá pyramida vykázala růst portfolia o 6,3 % na 39,5 miliardy Kč. Objem spotřebitelských úvěrů poskytovaných Skupinou KB se zvýšil o 15,7 % na 35,7 miliardy Kč. Při vyloučení příspěvku retailových částí portfolií společností PSA Finance v České republice a na Slovensku získaných v roce 2016 růst spotřebitelských úvěrů dosáhl 9,5 %.

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB podnikům se zvýšil o 6,8 % na 309,3 miliardy Kč. Úvěry poskytnuté KB středním a velkým podnikům v České republice a na Slovensku, včetně financování od společnosti Factoring KB a podnikového financování od společností PSA Finance, narostly o 7,1 % na 251,3 miliardy Kč. Úvěrování podnikatelům a malým podnikům vzrostlo o 5,4 % na 32,5 miliardy Kč. Úvěrové a leasingové financování společností SGEF stouplo meziročně o 5,9 % na 25,5 miliardy Kč.

Vklady klientů a aktiva ve správě

Celkový objem vkladů v rámci Skupiny KB se zvýšil meziročně o 12,7 % a dosáhl tak 758,2 miliardy Kč (s vyloučením volatilních repo operací s klienty1). Vklady občanů v KB se zvýšily meziročně o 17,7 % meziročně na 236,0 miliard Kč. Depozita v Modré pyramidě poklesla o 4,8 % na 63,8 miliardy Kč. Vklady podniků vzrostly o 11,0 % na 441,6 miliardy Kč. Korporátní vklady v osledních dvou čtvrtletích významně kolísaly – jednak kvůli snaze velkých vkladatelů vyhnout se nákladům Fondu pro řešení krize a také kvůli přílivu likvidity spojené s intervencemi ČNB.

Klientská aktiva ve správě KB Penzijní společnosti narostla o 8,5 % na 50,0 miliard Kč. Technické rezervy životního pojištění v Komerční pojišťovně stouply o 5,1 % na 47,4 miliardy Kč. Objemy prostředků klientů Skupiny KB v podílových fondech se zvýšily o 14,2 % na 57,6 miliardy Kč.

FINANČNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Výsledovka

Vykázané provozní výnosy Komerční banky za první tři měsíce roku 2017 vzrostly o 1,7 % na 7 821 milion Kč. Tento nárůst byl ovlivněn čistým ziskem z finančních operací, zatímco čisté úrokové výnosy a čisté poplatky a provize poklesly.

Čisté úrokové výnosy poklesly o 1,3 % na 5 165 milionů Kč. Ačkoliv růst objemu úvěrů a vkladů působil pozitivně, pokles byl způsoben skutečností, že KB nahrazovala dospívající reinvestice vkladů za současné úrokové sazby, které jsou v průměru nižší. V situaci, kdy krátkodobé tržní sazby byly blízko nule, příliv krátkodobých depozit do čistého úrokového výnosu nepřispívá. Silná konkurence na úvěrovém trhu také ovlivnila úrokové marže, a to především ve spotřebním financování. Čistá úroková marže, počítaná jako poměr čistých úrokových výnosů k úročeným aktivům vykázaným v rozvaze, se přiblížila ke 2,3 % oproti 2,5 % o rok dříve, hlavně v důsledku silného přílivu depozit – tedy zvyšování jmenovatele v uvedeném vzorci.

Čisté výnosy z poplatků a provizí se snížily o 8,0 % na 1 564 miliony Kč. Pokles byl ovlivněn výpadkem části transakčních poplatků z karetních transakcí poté, co KB na konci třetího čtvrtletí prodala většinový podíl v poskytovateli těchto služeb, společnosti Cataps. Na druhou stranu počet elektronických, karetních a také zahraničních transakcí nadále rostl. Poplatky z depozitních produktů se snížily, neboť KB vyplatila více odměn v rámci věrnostního programu MojeOdměny, a dále se snížil počet spořicích účtů u Modré pyramidy. Poplatky za hypotéky poklesly a úvěrové poplatky ve společnosti ESSOX byly nižší kvůli novému zákonu o spotřebitelském úvěru a akvizici PSA Finance. Modrá pyramida zaznamenala nižší poplatky za předčasné splacení, a marže u společnosti Faktoring KB poklesly kvůli silné konkurenci. Poplatky z křížového prodeje vzrostly s tím, jak rostl objem aktiv ve správě. Poplatky ze specializovaných finančních služeb poklesly, ovlivněny změnou metodiky časového rozlišení výnosů za pronájem bezpečnostních schránek a nižšími poplatky za syndikaci a produkty financování obchodu.

Čistý zisk z finančních operací vzrostl o 43,2 % na 1 051 milion Kč. Výsledek podpořila mimořádně vysoká poptávka klientů po zajištění měnových rizik před předpokládaným ukončení intervencí ČNB. Poplatky a provize z měnových transakcí se zvýšily s rostoucím obratem mezinárodních transakcí.

Provozní náklady očištěné o jednorázové položky se zvýšily o 1,6 % na 3 978 milionů Kč. Z toho personální náklady vzrostly o 4,2 % na 1 763 miliony Kč, když rozpuštění rezervy na bonusy v roce 2016 snížilo srovnávací základnu. Průměrný počet zaměstnanců stoupl o 0,7 % na 8 459, částečně i vlivem akvizic společností PSA Finance. Všeobecné administrativní náklady (vyjma příspěvků do regulatorních fondů) se zvýšily o 5,1 % na 991 milion  Kč. Skupina zvýšila výdaje na marketing, prodej produktů a provoz nemovitostí. Odhadovaný celoroční náklad na příspěvky do regulatorních fondů (Fondu pojištění vkladů, Fondu pro řešení krize), který banky musí zaúčtovat již v prvním čtvrtletí, byl stanoven ve výši 856 milionů Kč, ve srovnání s náklady na tyto fondy ve výši 871 milion Kč za celý rok 2016. Konečná částka pro KB za rok 2017 bude stanovena ČNB v druhém čtvrtletí. Kategorie "Odpisy, znehodnocení a prodej majetku“ bez jednorázových položek poklesla o 10,0 % na 368 milionů Kč. V prvním čtvrtletí KB zaúčtovala čistý pozitivní dopad z prodeje a z přecenění budov centrály, počet budov centrály se snížil na 3 (z původních 4). Vykázaná částka v kategorii "Odpisy, znehodnocení a prodej majetku“ tak zahrnovala příspěvek 817 milionů Kč. Vykázané provozní náklady, včetně uvedených jednorázových položek vztahujícím se k portfoliu nemovitostí, poklesly o 18,5 % na 3 160 milionů Kč.

Hrubý provozní příjem, s vyloučením zmíněných jednorázových položek v provozních nákladech, se meziročně zvýšil o 1,7 % na 3 843 miliony Kč. Vykázaný hrubý provozní příjem celkem byl za první čtvrtletí meziročně o 22,2 % vyšší, a činil 4 661 milion Kč.

Výše nákladů na rizika byla ovlivněna příznivými makroekonomickými podmínkami v České republice, úspěšným procesem vymáhání a nízkým objemem nových úvěrů v selhání. Čisté rozpuštění opravných položek dosáhlo výši 84 milionů Kč ve srovnání s čistou tvorbou ve výši 226 milionů Kč o rok dříve. To v relativním vyjádřeníII představuje -6 bazických bodů v poměru k průměrnému objemu úvěrového portfolia v prvním čtvrtletí 2017.

Výnosy z podílů v přidružených společnostech (od Komerční pojišťovny) se zvýšily o 7,8 % na 55 milionů Kč.

Daň z příjmu poklesla o 5,8 % na 615 milionů Kč.

Ve výši 4 185 milionu Kč byl konsolidovaný čistý zisk Skupiny KB za první tři měsíce roku 2017 vyšší o 40,1 % ve srovnání s předchozím rokem. Z této částky činily 104 miliony Kč zisk připadající držitelům menšinových podílů v dceřiných společnostech KB, který byl o 9,5 % vyšší oproti minulému roku.

Čistý zisk náležející akcionářům očištěný o jednorázové položky vyplývající z optimalizace portfolia nemovitostí a včetně celoročního nákladu na příspěvky do Fondu pojištění vkladů a Fondu pro řešení krize na bázi prvního čtvrtletí 2016 se zvýšil o 11,2 % na 3 184 miliony Kč. Vykázaný čistý zisk náležející akcionářům Banky činil 4 081 milion Kč, což je 41,0 % více než v prvním čtvrtletí roku 2016.

Výkaz o finanční situaci

Srovnávacím obdobím pro rozvahu je podle IFRS konec předchozího roku. Pokud není uvedeno jinak, následující text proto uvádí srovnání s koncem roku 2016.

Celková aktiva Skupiny KB ke dni 31. března 2017 vzrostla o 12,3 % na 1 035,9 miliardy Kč.

Hotovost a účty u centrálních bank se zvýšily o 80,4 % na 202,5 miliardy Kč. Velkou část této položky tvoří povinné minimálních rezervy u centrálních bank.

Pohledávky za bankami vzrostly o 59,8 % na 82,8 miliardy Kč. Velkou část této položky tvoří vklady u centrálních bank v podobě reverzních repo operací.

Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů klesla o 19,0 % na 24,1 miliardy Kč.

Celkové čisté úvěry a pohledávky se ve srovnání s koncem předchozího roku zvýšily o 0,2 % a dosáhly 581,6 miliardy Kč. Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávekIII se zvýšila o 0,1 % na 596,1 miliardy Kč. Podíl standardních úvěrů v této sumě stoupnul na 94,8 % (565,3 miliardy Kč), zatímco podíl sledovaných úvěrů byl 1,5 % (9,2 miliardy Kč). Podíl úvěrů pod zvláštní kontrolou (nestandardní, pochybné a ztrátové) tvořil 3,6 % portfolia s objemem 21,6 miliardy Kč. Objem vytvořených opravných položek dosáhly 15,1 miliardy Kč, což bylo o 3,0 % méně než na konci roku 2016.

Portfolio realizovatelných cenných papírů (AFS) se snížilo o 0,6 % na 39,2 miliardy Kč. Z toho dluhové cenné papíry tvořily 39,0 miliard Kč. Ty zahrnují české státní dluhopisy v objemu 20,1 miliardy Kč a zahraniční vládní dluhopisy ve výši 7,9 miliardy Kč. Objem cenných papírů v portfoliu cenných papírů držených do splatnosti (HTM) se snížil o 0,3 % na 65,3 miliardy Kč, z toho 54,5 miliardy Kč činila hodnota českých státních dluhopisů a 10,8 miliardy Kč hodnota vládních dluhopisů vydaných cizími státy.

Čistá účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku poklesla o 4,2 % na 6,4 miliardy Kč a hodnota dlouhodobého nehmotného majetku vzrostla o 0,5 % a dosáhla 3,9 miliardy Kč. Velikost goodwillu, který pochází z akvizic společností Modrá pyramida, SGEF a ESSOX, zůstala nezměněna na 3,8 miliardy Kč.

Celkové závazky byly o 13,7 % vyšší ve srovnání s koncem roku 2016 a dosáhly 929,0 miliard Kč. Závazky vůči klientům se zvýšily o 8,4 % na 758,2 miliardy Kč. Navzdory poklesu depozitních směnek objem nesplacených vydaných cenných papírů vzrostl o 4,0 % na 14,0 miliard Kč v důsledku prodeje hypotečních zástavních listů. Likvidita Skupiny vyjádřená poměrem čistých úvěrů a depozit dosáhla 76,7 % (ve srovnání se 78,7 % k 31. březnu 2016).

Vlastní kapitál vzrostl o 1,4 % na 106,8 miliardy Kč. Tvorba čistého zisku byla téměř kompenzována poklesem pozitivního přecenění zajištění peněžních toků a přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů. Pozitivní přecenění zajištění peněžních toků kleslo v důsledku růstu tržních úrokových sazeb ve srovnání s koncem roku 2016. Přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů, které představuje primárně reinvestice klientských vkladů, pokleslo v důsledku amortizace přecenění cenných papírů překlasifikovaných v roce 2014 mezi papíry držené do splatnosti, a dále v důsledku růstu tržních úrokových sazeb ve srovnání s koncem roku 2016. Ke dni 31. března 2017 držela KB 1 193 360 vlastních akcií, což představuje 0,63% podíl na základním kapitálu.

Konsolidovaný regulatorní kapitál pro výpočet kapitálové přiměřenosti ke konci března 2017 dosahoval 72,8 miliardy Kč. Regulatorní kapitál Skupiny KB byl složen výhradně z jádrového Tier 1 kapitálu. Kapitálová přiměřenost (stejně jako kapitálový poměr Tier 1 podle standardů Basel III) činil 15,7 %. V prvním čtvrtletí 2017 KB upravila své modely na řízení rizik v souladu s požadavky regulátora, což vyústilo v nárůst rizikově vážených aktiv o 8 miliard Kč. Od 1. ledna 2017, zvýšil regulátor minimální požadovanou úroveň celkového kapitálu o 90 bazických bodů na přibližně 15,4 %. V rámci tohoto nárůstu byla pro KB navýšena Rezerva na systémové riziko o 0,5 % a ČNB nově stanovila sazbu Proticyklické rezervy na české expozice ve výši 0,5 %; o 0,1 % pak poklesl kapitálový požadavek v rámci druhého pilíře obezřetnostního rámce.

Měřeno ukazatelem likviditního krytí (LCR), likvidita KB v průběhu prvního čtvrtletí 2017 bezpečně splnila požadavky stanovené platnou regulací.

Změny ve struktuře Skupiny (v prvním čtvrtletí)

Dne 1. března 2017 dokončila KB prodej svého 100% podílu ve společnosti NP 33, s.r.o. společnosti Commerz Real Investmentgesellschaft mbH. NP 33 je jediným vlastníkem budovy současné centrály Komerční banky v ulici Na Příkopě 33 v Praze. KB dlouhodobě zachová svou pobočku v budově Na Příkopě.

Dne 30. března 2017 podepsala KB Rámcovou smlouvu o pořízení 100% akcií ve společnosti Office Center Stodůlky a.s. (Office Center Stodůlky). Office Center Stodůlky je vlastníkem právě stavěné kancelářské budovy v Praze – Stodůlkách. Tento nákup je součástí strategie umístit centrálu KB do dvou lokalit v Praze, z nichž jednou bude budova na Václavském náměstí v centru města a další bude v novém kancelářském komplexu ve Stodůlkách v západní části Prahy, rozšířená o právě pořizovanou budovu. KB rozhodla vynaložit podstatnou investici na modernizaci budovy na Václavském náměstí. KB má v úmyslu do nové budovy v Praze - Stodůlkách umístit některé z činností své centrály, které představují zhruba 1 000 pracovních míst. To je součástí strategie zlepšování podmínek pro spolupráci jednotlivých týmů a zvyšování provozní efektivnosti. Dokončení budovy se očekává v první polovině roku 2018.

Převzetí Office Center Stodůlky se uskuteční pouze po splnění řady podmínek, zejména poté, co bude stavba řádně dokončena v souladu s požadavky Komerční banky.

Společnost bude převzata od jejích současných dvou vlastníků (i) FINEP HOLDING, SE, se sídlem Havlíčkova 1030/1, Nové Město, PSČ 110 00, Praha 1, IČ: 279 27 822 a (ii) Real 12 a.s., se sídlem Klimentská 1246/1, PSČ 110 00, Praha 1, IČ: 279 28 730.

1) Celkový objem závazků vůči klientům se zvýšil o 11,6 % na 758,2 miliardy Kč.

PŘÍLOHA
Konsolidované hospodářské výsledky k 31. březnu 2017 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

 

Poznámky k výsledkům na srovnatelném základě:

1Q 2016: Upraveno o rozdíl mezi konečnou výší nákladů zaúčtovaných v kategorii Rezoluční a ostatní fondy (pouze Fond pojištění vkladů a Fond pro řešení krize, bez Garančního fondu obchodníků s cennými papíry) za celý rok 2016 a částkou již zaúčtovanou v prvním čtvrtletí 2016 (-36 milionů Kč v kategorii Rezoluční a ostatní fondy a 7 milionů Kč v kategorii Daň z příjmu).

1Q 2017: Upraveno o pozitivní dopad z prodeje a přecenění budov centrály KB (817 milionů Kč v kategorii Odpisy znehodnocení majetku a prodej majetku, 79 milionů Kč v kategorii Daň z příjmu)

 

Finanční kalendář na rok 2017

  • 2. srpna 2017: zveřejnění výsledků za 1. pololetí 2017 a za 2. čtvrtletí 2017
  • 3. listopadu 2017: zveřejnění výsledků za tři čtvrtletí 2017 a za 3. čtvrtletí 2017

Vymezení použitých alternativních výkonnostních ukazatelů:

I) Tržní podíl: výpočet tržních podílů proveden na základě statistik ČNB (ARAD);

I) Úvěry na bydlení: hypotéky občanům poskytnutých KB + úvěry poskytnuté klientům Modrou pyramidou;

II) Náklady na riziko v relativním vyjádření: anualizovaná výše „Tvorby rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám“ děleno průměrná „Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek“ k datu;

III) Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek: „Hrubá výše úvěrů a pohledávek za klienty“ bez „Ostatních pohledávek za klienty“;

IV) Čistá úroková marže (NIM): „Čisté úrokové výnosy“ bez „Výnosů z dividend“ děleno průměrná úročená aktiva k datu (úročená aktiva obsahují „Pohledávky za bankami“, „Účty u centrálních bank“, „Čisté úvěry a pohledávky za klienty“, „Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku a ztráty“ z toho pouze dluhopisy, „Realizovatelná finanční aktiva“ z toho pouze dluhopisy, „Finanční investice držené do splatnosti“ z toho pouze dluhopisy);

V) Poměr čistých úvěrů a depozit: „Čisté úvěry a pohledávky za klienty“ děleno „Závazky vůči klientům“;

VI) Poměr provozních nákladů a výnosů: „Provozní náklady“ děleno „Čisté provozní výnosy“;

VII) Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE): anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno (průměrná hodnota „Vlastního kapitálu“ mínus „Nekontrolní podíly“) k datu;

VIII) Upravená rentabilita průměrného vlastního kapitálu (upravené ROAE): anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno (průměrná hodnota „Vlastního kapitálu“ mínus „Nekontrolní podíly“ mínus „Přecenění zajištění peněžních toků“ mínus „Přecenění realizovatelných finančních aktiv“) k datu;

IX) Rentabilita průměrného regulatorního kapitálu: anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno průměrný „Regulatorní kapitál“ k datu;

X) Rentabilita průměrných aktiv (ROAA): anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno průměrná „Celková aktiva“ k datu;

XI) Zisk na akcii: anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno (průměrný počet vydaných akcií mínus průměrný počet vlastních akcií držených na vlastní účet). Údaj za rok 2016 je upraven o vliv štěpení akcií KB uskutečněného 25. dubna 2016 v poměru 1:5. Původně vykázaná hodnota zisku na akcii (před štěpením) za první čtvrtletí roku 2016 činila 306 Kč.

Sesouhlasení výpočtu „Čisté úrokové marže“, (mil. Kč, konsolidováno, neauditované)