Komerční banka dnes zveřejnila své konsolidované výsledky k 30. září 2017. Objem hrubých úvěrů vzrostl o 2,0 % na 605,1 miliardy Kč1. Z toho financování úvěrů občanům na bydlení stouplo o 7,9 % a spotřebitelské úvěry vzrostly o 6,4 %. Klientské vklady vzrostly o 9,7 % na 777,5 miliardy Kč2. Objem aktiv klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijních spoření a životním pojištění vzrostl o 8,3 % na 160,9 miliardy Kč.

Počet klientů Komerční banky i nadále rostl. Banka měla 1 657 000 klientů, což je o 7 000 více než před rokem.

  • Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB narostl meziročně o 2,0 % na 605,1 miliardy Kč. Z toho financování úvěrů občanům na bydlení stouplo o 7,9 % a spotřebitelské úvěry vzrostly o 6,4 %.
  • Běžné klientské vklady vzrostly oproti předchozímu roku o 9,7 % na 777,5 miliardy Kč.
  • Aktiva klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění stoupla o 8,3 % na 160,9 miliardy Kč.
  • V srpnu KB představila novou nabídku balíčků běžných účtů, která vychází vstříc rozdílným požadavkům různých klientů.
  • Výnosy na srovnatelné bázi dosáhly 23,1 miliardy Kč, o 0,5 % více než minulý rok. Srovnatelné náklady vzrostly o 1,4 %. Rozpuštění opravných položek k úvěrům Skupiny dosáhlo 0,2 miliardy Kč.
  • Srovnatelný čistý zisk vzrostl o 13,1 % na 10,3 miliardy Kč. Čistý zisk včetně mimořádných položek spojených s přeceněním a prodejem budov centrály v tomto roce a příjmu za podíl ve společnosti VISA Europe v roce 2016 vzrostl o 5,5 % na 11,2 miliardy Kč.

Běžné výnosy (tedy bez loňského příjmu za podíl KB ve společnosti VISA Europe) vzrostly meziročně o mírných 0,5 % na 23,1 miliardy Kč3. Růstu výnosů pomohla silná aktivita klientů při zajišťování proti měnovému riziku v souvislosti s ukončením intervencí ČNB, zatímco čistý úrokový výnos, poplatky a provize mírně poklesly. Provozní náklady bez mimořádných položek stouply o 1,4 %4, tedy méně než míra inflace. Řádná disciplína klientů při splácení a úspěšné vymáhání pohledávek vedly k výjimečné situaci čistého rozpuštění opravných položek k úvěrům ve výši 0,2 miliardy Kč.

Srovnatelný čistý zisk (bez jednorázových příjmů za podíly KB ve společnosti VISA Europe a ve zpracovateli karetních plateb Cataps v roce 2016 a bez vlivu přecenění a prodeje budov centrály v roce 2017) náležející akcionářům vzrostl o 13,1 % na 10,3 miliardy Kč. Reportovaný čistý zisk náležející akcionářům vzrostl o 5,5 % na 11,2 miliardy Kč.

„Výsledek prvních tří čtvrtletí je ovlivněn neobvyklou situací na českém bankovním trhu, kde přetrvávají důsledky měnových intervencí. Rozvahy českých bank narostly, české podniky se stále více financují v eurech, zatímco českou měnu nechávají uloženu v bankách. Vzrostla tak konkurence o umístění nadměrné likvidity v českých korunách,“ poznamenal Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky. „V průběhu třetího čtvrtletí jsme rozvíjeli řadu obchodních aktivit. K nejdůležitějším výsledkům patří nová řada balíčků běžných účtů, které lépe odpovídají lišícím se požadavkům klientů. Připravujeme se rovněž na výzvy, které vytváří regulace i měnící se situace na trhu,“ dodal Jan Juchelka.

Kapitálová přiměřenost dosáhla 16,8 %, k 30. září 2017 regulatorní kapitál KB obsahoval pouze nástroje nejkvalitnější třídy jádrového Tier 1 kapitálu. Dne 9. října 2017 byl posílen kapitálovou složkou Tier 2, jak KB zveřejnila v samostatném oznámení.

Komerční banka měla k 30. září 2017 celkem 45 515 akcionářů, z čehož 40 326 byly fyzické osoby z České republiky. Strategický akcionář Société Générale si udržoval v KB 60,4% podíl, menšinoví akcionáři měli 39,0% podíl a samotná KB držela 0,6% vlastních akcií.

Komentované obchodní a finanční výsledky

Oznámené finanční údaje jsou neauditovanými konsolidovanými výsledky podle IFRS (Mezinárodních standardů účetního výkaznictví).

OBCHODNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Tržní prostředí5

Podle indikátorů ekonomické aktivity české hospodářství ve třetím čtvrtletí pokračovalo v růstu solidním tempem, a to přes rostoucí vliv letních celozávodních dovolených, především v automobilovém průmyslu. Růst ekonomiky nadále podporovala domácí spotřeba, ale přidaly se i fixní investice. Průmyslová produkce dynamicky rostla, a dokonce i stavebnictví zrychlilo, i když pozemní stavitelství zůstalo utlumené, protože čerpání z fondů Evropské unie zatím příliš nezrychlilo.

Dobrá forma ekonomiky tlačila níže míru nezaměstnanosti. Podíl nezaměstnaných se v září snížil na 3,8 %. Tento vývoj naopak vedl k tlaku na vyšší mzdy.

Meziroční inflace v září zrychlila na 2,7 %. Měna se pohybovala v postupně posilujícím trendu. Od opuštění kurzového závazku ČNB dne 6. dubna 2017 do 30. září česká koruna posílila vůči euru zhruba o 4 %.

Česká národní banka začala zvyšovat dvoutýdenní repo sazbu dne 2. srpna s nárůstem o 20 bazických bodů, následovalo zvýšení o 25 bazických bodů 2. listopadu. Rostoucí inflace a očekávané zpřísnění měnové politiky se postupně promítalo do růstu tržních úrokových sazeb. K 30. září desetiletá sazba úrokových swapů dosáhla 1,62 %, což je o 34 bazických bodů více než v minulém čtvrtletí. Krátkodobá sazba 3M PRIBOR vzrostla na 0,46 % k 30. září z 0,30 % 30. června.

Důsledky měnových intervencí a rozdílné fáze cyklu vývoje úrokových sazeb mezi Českou republikou a eurozónou vedly k nižší atraktivitě koruny jako měny pro financování korporací. Úvěry nefinančním podnikům na českém trhu meziročně rostly pouze v eurech, zatímco objem úvěrů denominovaných v českých korunách poklesl.

Celková výše úvěrů na trhu rostla zhruba o 5 %. Úvěrování korporací, včetně veřejného sektoru, zpomalilo růst na 2 % (bez repo operací). V oblasti úvěrů občanům se objem úvěrů na bydlení stále zvyšoval tempem kolem 9 %, ale růst nových prodejů výrazně zpomalil poté, co ČNB v dubnu snížila maximální poměr úvěru k hodnotě zajištění (LTV) pro nové hypotéky na 90 %. Spotřebitelské úvěry rostly o 4 %, vzhledem k dobré úrovni spotřebitelské důvěry vcelku skromně.

Meziroční tempo růstu trhu vkladů zůstalo nad úrovní 10 %, což bylo způsobeno silným přílivem likvidity do země v prvním čtvrtletí, před koncem měnových intervencí. Ve druhém a třetím čtvrtletí růst celkového objemu vkladů v bankovním systému zpomalil, avšak ke znatelnému odlivu nedošlo.

Vývoj klientského portfolia a distribuční sítě

Na konci září 2017 Skupina KB obsluhovala 2,4 miliony klientů (na konsolidované bázi). Samotná KB měla 1 657 000 klientů (meziročně o 0,4 % více), z toho 1 400 000 byli občané. Dalších 258 000 zákazníků bylo z řad podnikatelů, firem a velkých korporací (včetně obcí a sdružení). Modrá pyramida obsluhovala 478 000 zákazníků a počet účastníků penzijního připojištění u Penzijní společnosti KB dosáhl 533 000. Služeb společnosti ESSOX využívalo 196 000 aktivních klientů a služeb společností PSA Finance v České republice a na Slovensku více než 17 000 klientů.

Klienti Komerční banky měli k dispozici 389 bankovních poboček (včetně divize pro korporátní klienty na Slovensku), 765 bankomatů (z toho 198 bankomatů, které přijímají vklady) a přímé bankovnictví podporované dvěma telefonními centry. Počet klientů využívajících alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, jako je internet nebo mobilní bankovnictví, dosáhl 1 409 000 na konci září 2017, což znamenalo 85,1 % z celkového počtu klientů, přičemž samotné mobilní bankovnictví užívalo více než 401 000 klientů KB. Zákazníci využívali 1 581 000 aktivních platebních karet, z toho 187 000 kreditních. Počet aktivních kreditních karet vydaných společností ESSOX dosáhl 110 000. Klienti Modré pyramidy měli k dispozici 218 obchodních míst a přibližně 1 000 poradců. SG Equipment Finance (SGEF) poskytovala své leasingové služby prostřednictvím devíti vlastních poboček, z nichž dvě jsou na Slovensku, a také v síti KB.

Vybrané obchodní úspěchy a inovace

V srpnu představila KB novou řadu balíčků běžných účtů, které odpovídají lišícím se požadavkům klientů. Základní balíček MůjÚčet, který je zdarma, poskytuje běžný účet dostupný on-line nebo na pobočkách, bezkontaktní platební kartu, výběr z bankomatů KB a příchozí platby. MůjÚčet Plus je pro klienty, kteří chtějí mít v balíčku zahrnuty i všechny elektronické transakce nebo výběry z bankomatů i ostatních bank. MůjÚčet Gold je pro klienty, kteří navíc ocení i další služby, jako jsou výběry z bankomatu po celém světě, nadstandardní cestovní pojištění pro celou rodinu, asistenční služby a jiné výhody.

Nově od července mohou klienti KB autorizovat transakce v mobilním bankovnictví rovněž otiskem prstu. Již nějakou dobu se mohli tímto způsobem klienti do mobilního bankovnictví přihlásit.

Komerční banka získala titul Nejlepší privátní banka v České republice v rámci udílení cen Global Private Banking Awards 2017 pořádané PWM a The Banker, pod záštitou prestižních časopisů skupiny The Financial Times.

Úvěry klientům

Celkový hrubý objem úvěrů vzrostl meziročně o 2,0 % na 605,1 miliardy Kč6.

V úvěrování občanů, celkový objem úvěrů občanům na bydleníI stoupl od minulého roku o 7,9 %. V rámci toho vzrostl objem hypoték občanům o 7,4 % na 216,0 miliard Kč a Modrá pyramida vykázala růst portfolia o 10,1 % na 42,0 miliard Kč. Objem spotřebitelských úvěrů poskytovaných Skupinou KB (bankou, společnostmi ESSOX a PSA Finance v České republice a na Slovensku) se zvýšil o 6,4 % na 37,1 miliardy Kč.

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB podnikům poklesl meziročně o 2,8 % na 308,8 miliardy Kč. Úvěry malým podnikům vzrostly o 4,8 % na 33,9 miliardy Kč. Úvěry poskytnuté KB středním a velkým podnikům v České republice a na Slovensku, (včetně financování od společnosti Factoring KB a podnikového financování od společností PSA Finance) poklesly o 4,0 % na 249,8 miliardy Kč. Tento pokles je důsledkem mimořádné situace na trhu popsané výše. Úvěrové a leasingové financování společností SGEF dosáhlo 25,0 miliard Kč, meziročně méně o 0,6 %.

Vklady klientů a aktiva ve správě

Celkový objem vkladů ve Skupině KB se zvýšil meziročně o 9,7 % a dosáhl tak 777,5 miliardy Kč7.

Vklady občanů v KB se zvýšily meziročně o 13,9 % meziročně na 245,7 miliardy Kč. Depozita v Modré pyramidě poklesla o 2,6 % na 62,5 miliardy Kč. Vklady korporátních a podnikatelských klientů vzrostly o 7,1 % na 452,9 miliardy Kč.

Klientská aktiva ve správě KB Penzijní společnosti narostla o 7,8 % na 52,2 miliardy Kč. Technické rezervy životního pojištění v Komerční pojišťovně stouply o 3,0 % na 47,6 miliardy Kč. Objemy prostředků klientů Skupiny KB v podílových fondech se zvýšily o 13,2 % na 61,0 miliard Kč.

FINANČNÍ VÝKONNOST SKUPINY KB

Výsledovka

Provozní výnosy Komerční banky za devět měsíců roku 2017 poklesly o 3,6 % na 23 126 milionů Kč. Toto srovnání bylo výrazně ovlivněno loňským příjmem za podíl KB ve společnosti VISA Europe Ltd. Bez tohoto jednorázového vlivu by výnosy vzrostly meziročně o 0,5 %. K tomuto nárůstu přispěl čistý zisk z finančních operací, zatímco čisté úrokové výnosy a čisté poplatky a provize poklesly.

Čisté úrokové výnosy poklesly o 1,8 % na 15 485 milionů Kč. Tržní úrokové sazby se postupně zvyšovaly, což se však ještě neprojevilo v cenách úvěrů. Na trhu byl přebytek likvidity, což vedlo k dalšímu vyostření konkurence v úvěrování. Úvěrové marže tak poklesly. Růst objemu úvěrů zpomalil. Pozitivní vliv růstu úrokových měr na výnosy z reinvestic vkladů byl dosud relativně malý. Čistá úroková marže, počítaná jako poměr čistých úrokových výnosů k úročeným aktivům vykázaným v rozvaze, se v devíti měsících roku 2017 snížila na 2,2 % z 2,5 % o rok dříve.

Čisté výnosy z poplatků a provizí se snížily o 5,9 % na 4 783 miliony Kč. Pokles zapříčinil výpadek části transakčních poplatků poté, co KB na konci třetího čtvrtletí 2016 prodala většinový podíl ve zpracovateli karetních transakcí pro obchodníky, společnosti Cataps. Mimoto se počet platebních transakcí zvýšil, zejména v oblasti karetních a zahraničních plateb. Rovněž počet klientů banky pokračoval v růstu. Poplatky z depozitních produktů se snížily, neboť KB vyplatila více odměn v rámci věrnostního programu MojeOdměny, a dále se snížil počet starých spořicích účtů u Modré pyramidy. Poplatky za hypotéky poklesly a úvěrové poplatky ve společnosti ESSOX byly nižší kvůli novému zákonu o spotřebitelském úvěru a akvizici PSA Finance. Modrá pyramida zaznamenala nižší poplatky za předčasné splacení úvěrů, a marže u společnosti Faktoring KB poklesly kvůli silné konkurenci. Poplatky z křížového prodeje vzrostly s tím, jak pokračoval růst objemu aktiv ve správě. Poplatky za specializované finanční služby (především pro korporace) zůstaly stabilní.

Čistý zisk z finančních operací bez zahrnutí příspěvku z transakce za VISA Europe vzrostl o 32,2 %. Neočištěný výsledek klesl o 9,9 % na 2 714 milionů Kč. Letošní výsledek vylepšila mimořádně vysoká poptávka klientů po zajištění měnových rizik před tím a krátce poté, co ČNB ukončila 6. dubna svůj kurzový závazek. Poptávka po měnovém zajištění viditelně oslabila v létě, protože řada klientů měla své expozice zajištěné dlouho dopředu. Letní prázdninová sezóna také ovlivnila poptávku po zajištění úrokových rizik, ale zvýšení volatility tržních sazeb přineslo jisté oživení v září. Poplatky a provize z cizoměnových transakcí podpořil rostoucí obrat zahraničních plateb, průměrné ceny za tyto transakce však poněkud poklesly.

Provozní náklady očištěné o jednorázové položky se zvýšily o 1,4 % na 10 659 milionů Kč. Z toho personální náklady vzrostly o 5,3 % na 5 517 milionů Kč, k čemuž přispělo zvýšení průměrných mezd a nový příspěvek do zaměstnaneckého plánu držby akcií. Průměrný počet zaměstnanců zůstal od minulého roku nezměněn a činil 8 469. Všeobecné administrativní náklady (bez příspěvků do regulatorních fondů) se zvýšily o 2,3 % na 3 132 miliony Kč. Skupina více vynaložila na správu a údržbu svých nemovitostí a oproti minulým letům uspíšila některé marketingové aktivity. Náklady na se naopak snížily v souvislosti s loňským prodejem služeb zpracování plateb kartami u obchodníků (Cataps). Náklady na příspěvky do regulatorních fondů (Fond pojištění vkladů, Fond pro řešení krize) dosáhly 858 milionů Kč, meziročně o 2,2 % méně. Kategorie "Odpisy, znehodnocení a prodej majetku" se snížily o 13,9 % na 1 152 miliony Kč, a to hlavně kvůli dokončenému odepisování části programového vybavení, které jen částečně kompenzovalo zavádění nového software, a také díky prodeji některých budov držených v portfoliu aktiv k prodeji. V prvním čtvrtletí KB zaúčtovala čistý pozitivní dopad z prodeje a z přecenění budov centrály, počet budov centrály se snížil na 3 (z původních 4). Příspěvek z této transakce do kategorie "Odpisy, znehodnocení a prodej majetku“ činil 817 milionů Kč. Vykázané provozní náklady, včetně této jednorázové položky, poklesly o 6,4 % na 9 841 milionů Kč.

Hrubý provozní příjem, s vyloučením zmíněných jednorázových položek v příjmech z finančních operací (VISA Europe) a v provozních nákladech (budovy centrály) byl v porovnání s loňským rokem téměř stabilní (-0,3 %) na 12 467 milionů Kč. Vykázaný hrubý provozní příjem (včetně jednorázových položek) byl za první tři čtvrtletí o 1,3 % nižší, a činil 13 285 milionů Kč.

Výše nákladů na rizika byla ovlivněna příznivými makroekonomickými podmínkami v České republice, úspěšným vymáháním jak v bance, tak v dceřiných společnostech, a nízkým objemem nových úvěrů v selhání. Výsledkem je čisté rozpuštění opravných položek, které dosáhlo výše 228 miliony Kč ve srovnání s čistou tvorbou ve výši 1 225 milionů Kč o rok dříve. To v relativním vyjádřeníII představuje -5 bazických bodů v poměru k průměrnému objemu úvěrového portfolia v prvních třech čtvrtletích roku 2017.

Výnosy z podílů v přidružených společnostech poklesly v důsledku loňského příjmu za podíl ve zpracovateli karetních plateb Cataps o 80,8 %. Bez tohoto jednorázového vlivu narostly tyto výnosy (především z podílu KB v Komerční pojišťovně) o 22,1 % na 166 milionů Kč.

Daň z příjmu vzrostla o 1,0 % na 2 192 miliony Kč. Bez zahrnutí daňového dopadu jednorázových položek by daň z příjmu vzrostla o 14,2 %.

Konsolidovaný čistý zisk Skupiny KB za první tři čtvrtletí roku 2017 v porovnání s předchozím rokem se zvýšil o 5,0 % na 11 487 milionů Kč. Z této částky činily 262 miliony Kč zisk připadající držitelům menšinových podílů v dceřiných společnostech KB, který byl o 10,9 % nižší oproti minulému roku.

Vykázaný čistý zisk náležející akcionářům Banky činil 11 225 milionů Kč, což je o 5,5 % více než v prvních třech čtvrtletích roku 2016. Čistý zisk náležející akcionářům Banky očištěný o jednorázové položky (vyplývající z příjmu KB z prodeje podílů ve VISA Europe a ve společnosti Cataps v roce 2016, a také z přecenění a prodeje budov centrály v roce 2017) se zvýšil o 13,1 % na 10 328 milionů Kč.

Výkaz o finanční situaci

Srovnávacím obdobím pro rozvahu je podle IFRS konec předchozího roku. Pokud není uvedeno jinak, následující text proto uvádí srovnání s koncem roku 2016.

Celková aktiva Skupiny KB ke dni 30. září 2017 vzrostla o 14,9 % na 1 060,4 miliardy Kč.

Hotovost a účty u centrálních bank se snížily o 17,9 % na 92,1 miliardy Kč. Velkou část této položky tvoří likviditní rezervy u centrálních bank.

Pohledávky za bankami se téměř ztrojnásobily a dosáhly 202,8 miliardy Kč. Většina této částky tvoří reverzní repo operace s centrální bankou. V repo tendrech je maximální limitovaná sazba 2týdenní repo sazba, zatímco jednodenní vklady u centrální banky zaznamenané v řádku Hotovost a aktuální zůstatky u centrálních bank jsou úročeny diskontní sazbou (5 bazických bodů).

Finanční aktiva oceněná reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů klesla o 32,0 % na 20,2 miliardy Kč.

Celkové čisté úvěry a pohledávky se ve srovnání s koncem předchozího roku vzrostly o 5,7 % a dosáhly 613,0 miliard Kč. Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávekIII se zvýšila o 5,1 % na 625,8 miliardy Kč, včetně reverzních repo operací s klienty ve výši 20,7 miliardy Kč. Podíl standardních úvěrů v této sumě stoupnul na 95,4 % (596,8 miliardy Kč), zatímco podíl sledovaných úvěrů byl 1,5 % (9,1 miliardy Kč). Podíl úvěrů pod zvláštní kontrolou (nestandardní, pochybné a ztrátové) tvořil 3,2 % portfolia s objemem 20,0 miliard Kč. Objem vytvořených opravných položek dosáhly 13,7 miliardy Kč, což bylo o 12,0 % méně než na konci roku 2016.

Portfolio realizovatelných cenných papírů (AFS) se snížilo o 9,3 % na 35,7 miliardy Kč. Z toho dluhové cenné papíry tvořily 35,5 miliardy Kč. Ty zahrnují české státní dluhopisy v objemu 17,5 miliardy Kč a zahraniční vládní dluhopisy ve výši 7,5 miliardy Kč. Objem cenných papírů v portfoliu cenných papírů držených do splatnosti (HTM) se snížil o 8,5 % na 59,9 miliardy Kč, z toho 50,1 miliardy Kč činila hodnota českých státních dluhopisů a 9,8 miliardy Kč hodnota vládních dluhopisů vydaných cizími státy.

Čistá účetní hodnota dlouhodobého hmotného majetku poklesla o 0,2 % na 6,7 miliardy Kč a hodnota dlouhodobého nehmotného majetku vzrostla o 9,0 % a dosáhla 4,2 miliardy Kč. Velikost goodwillu, který pochází z akvizic společností Modrá pyramida, SGEF a ESSOX, zůstala nezměněna na 3,8 miliardy Kč.

Celkové závazky byly o 17,6 % vyšší ve srovnání s koncem roku 2016 a dosáhly 961,3 miliardy Kč. Závazky vůči klientům vzrostly o 14,0 % na 797,1 miliardy Kč. To zahrnuje i 19,6 miliardy Kč repo operací s klienty a 7,2 miliardy Kč ostatních závazků ke klientům. Navzdory poklesu depozitních směnek objem nesplacených vydaných cenných papírů vzrostl o 12,1 % na 15,1 miliardy Kč v důsledku vydání hypotečních zástavních listů. Likvidita Skupiny vyjádřená poměrem čistých úvěrů a depozit dosáhla 76,2 % (ve srovnání se 81,6 % k 30. září 2016).

Vlastní kapitál klesl o 6,0 % na 99,1 miliardy Kč. Akumulaci nerozděleného zisku překonal vliv snížení účetního přecenění zajištění peněžních toků. KB drží derivátové nástroje zajištění peněžních toků až do jejich splatnosti, kdy je jejich hodnota nulová. Avšak během života zajišťovacích derivátů a realizovatelných dluhopisů se jejich cena řídí vývojem úrokových sazeb, a v případě dluhopisů také rizikových přirážek. Referenční fixní desetiletá sazba úrokových swapů vzrostla ke konci září 2017 na 1.62 % oproti 0,87 % k 31. prosinci 2016. Přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů, dále ovlivnila amortizace přecenění cenných papírů překlasifikovaných v roce 2014 mezi papíry držené do splatnosti.

Ke dni 30. září 2017 držela KB 1 193 360 vlastních akcií, což představuje 0,63% podíl na základním kapitálu.

Konsolidovaný regulatorní kapitál pro výpočet kapitálové přiměřenosti ke konci září 2017 dosahoval 75,5 miliardy Kč. Regulatorní kapitál Skupiny KB byl složen výhradně z jádrového Tier 1 kapitálu. Kapitálová přiměřenost (stejně jako kapitálový poměr Tier 1 podle standardů Basel III) činila 16,8 %. Od 1. ledna 2017 požadují regulátoři, aby Komerční banka držela úroveň kapitálové přiměřenosti na úrovni alespoň 15,4 %. V červenci 2017 oznámila Česká národní banka, že s účinností od 1. července 2018 zvýší sazbu proticyklické rezervy (součást celkového kapitálového požadavku) na 100 bazických bodů, tedy o 50 bazických bodů. Dne 9. října KB přijala podřízený dluh ve výši 100 milionů eur, se splatností 10 let a opcí splatit po 5 letech, jak informovala v samostatném oznámení. Tato transakce posílí kapitálovou přiměřenost KB za čtvrté čtvrtletí přibližně o 58 bazických bodů, za předpokladu, že ČNB uzná podřízený dluh jako součást Tier 2 kapitálu.

Měřeno ukazatelem likviditního krytí (LCR), likvidita KB v průběhu prvních třech čtvrtletích roku 2017 bezpečně splnila požadavky stanovené platnou regulací.

Změny ve správě společnosti

Dozorčí rada KB, vzhledem k uplynutí funkčního období předsedy představenstva pana Alberta Le Dirac’h dne 2. srpna 2017, zvolila dne 11. července 2017 pana Jana Juchelku novým členem představenstva s účinností od 3. srpna 2017. Dne 12. července představenstvo Komerční banky zvolilo pana Jana Juchelku předsedou představenstva a generálním ředitelem Komerční banky s účinností od 3. srpna 2017.

Dozorčí rada rovněž zvolila dne 14. září 2017 pana Didiera Colina novým členem představenstva odpovědného za řízení rizik s účinností od 1. října 2017.

 

1) S vyloučením reverzních repo operací s klienty. Celkový objem hrubých “Úvěrů a pohledávek za klienty” vzrostl o 5,5 % na 625,8 miliardy Kč.

2) S vyloučením reverzních repo operací s klienty. Celkový objem "Závazky vůči klientům" se zvýšil o 12,5 % na 797,1 miliardy Kč.

3) Vykázané výnosy poklesly o 3,6 % kvůli mimořádnému příjmu z podílu KB ve VISA Europe v loňském roce.

4) Bez příjmů z restrukturalizace budov centrály KB. Včetně této mimořádné položky poklesly provozní náklady o 6,4 % na 9,8 miliardy Kč.

5) Zdroje dat pro tuto část: Český statistický úřad, Česká národní banka, KB Economic Research. Meziroční srovnání.

6) S vyloučením volatilních reverzních repo operací s klienty. Celkový hrubý objem „Úvěrů a pohledávek za klienty“ vzrostl meziročně o 5,5 % na 625,8 miliardy Kč.

7) S vyloučením repo operací s klienty. Celkový objem “Závazků vůči klientům” stoupl o 12,5 % na 797,1 miliardy Kč.

PŘÍLOHA

Konsolidované hospodářské výsledky k 30. září 2017 podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Výkaz zisků a ztrát
(mil. Kč, neauditované)
Vykázané výsledky
1. 1. – 30. 9. 2016 1. 1. – 30. 9. 2017 Meziroční změna
Čisté úrokové výnosy 15 769 15 485 -1,8 %
Čisté poplatky a provize 5 084 4 783 -5,9 %
Čistý zisk z finančních operací 3 012 2 714 -9,9 %
Ostatní výnosy 116 144 24,1 %
Čisté provozní výnosy 23 981 23 126 -3,6 %
Personální náklady -5 239 -5 517 5,3 %
Všeobecné provozní náklady (kromě rezolučního a ostatních fondů) -3 063 -3 132 2,3 %
Rezoluční a ostatní fondy -877 -858 -2,2 %
Odpisy znehodnocení majetku a prodej majetku -1 338 -335 -75,0 %
Provozní náklady -10 516 -9 841 -6,4 %
Hrubý provozní zisk 13 465 13 285 -1,3 %
Náklady rizika -1 225 228 +/-
Čistý provozní zisk 12 240 13 513 10,4 %
Zisk z majetkových účastí 864 166 -80,8 %
Čistý zisk před zdaněním 13 105 13 679 4,4 %
Daň z příjmů -2 170 -2 192 1,0 %
Čistý zisk 10 935 11 487 5,0 %
Menšinový zisk 294 262 -10,9 %
Čistý zisk náležející akcionářům Banky 10 641 11 225 5,5 %
Výkaz zisků a ztrát
(mil. Kč, neauditované)
Bez jednorázových položek
1. 1. – 30. 9. 2016 1. 1. – 30. 9. 2017 Meziroční změna
Čisté úrokové výnosy 15 769 15 485 -1,8 %
Čisté poplatky a provize 5 084 4 783 -5,9 %
Čistý zisk z finančních operací 2 053 2 714 32,2 %
Ostatní výnosy 116 144 24,1 %
Čisté provozní výnosy 23 022 23 126 0,5 %
Personální náklady -5 239 -5 517 5,3 %
Všeobecné provozní náklady (kromě rezolučního a ostatních fondů) -3 063 -3 132 2,3 %
Rezoluční a ostatní fondy -877 -858 -2,2 %
Odpisy znehodnocení majetku a prodej majetku -1 338 -1 152 -13,9 %
Provozní náklady -10 516 -10 659 1,4 %
Hrubý provozní zisk 12 506 12 467 -0,3 %
Náklady rizika -1 225 228 +/-
Čistý provozní zisk 11 281 12 695 12,5 %
Zisk z majetkových účastí 136 166 22,1 %
Čistý zisk před zdaněním 11 417 12 861 12,6 %
Daň z příjmů -1 988 -2 271 14,2 %
Čistý zisk 9 429 10 590 12,3 %
Menšinový zisk 294 262 -10,9 %
Čistý zisk náležející akcionářům Banky 9 135 10 328 13,1 %


Poznámky k výsledkům bez jednorázových položek:

9M 2016: Upraveno o prodej společnosti Cataps (728 milionů Kč v kategorii Zisk z majetkových účastí) a o příjem náhrady za podíl KB ve společnosti VISA Europe Ltd. (959 milionů Kč v kategorii Čistý zisk z finančních operací, -182 milionů Kč v kategorii Daň z příjmu)

9M 2017: Upraveno o pozitivní dopad z prodeje a přecenění budov centrály KB (817 milionů Kč v kategorii Odpisy znehodnocení majetku a prodej majetku, 79 milionů Kč v kategorii Daň z příjmu)

Výkaz o finanční situaci (mil. Kč, neauditované) 31. 12. 2016 30. 9. 2017 Změna od zač. roku
Aktiva 922 737 1 060 409 14,9 %
Hotovost a účty u centrálních bank 112 241 92 119 -17,9 %
Pohledávky za bankami 51 771 202 849 291,8 %
Úvěry a pohledávky za klienty (čisté) 580 198 613 015 5,7 %
Cenné papíry 134 591 115 840 -13,9 %
Ostatní aktiva 43 935 36 587 -16,7 %
Pasiva 922 737 1 060 409 14,9 %
Závazky vůči bankám 54 124 98 533 82,1 %
Závazky vůči klientům 699 377 797 130 14,0 %
Emitované cenné papíry 13 423 15 051 12,1 %
Ostatní pasiva 50 412 50 610 0,4 %
Vlastní kapitál celkem 105 400 99 086 -6,0 %
z toho: Zajištění peněžních toků 11 379 2 355 -79,3 %
Přecenění portfolia realizovatelných cenných papírů 3 424 2 644 -22,8 %
Nekontrolní podíl 3 831 3 715 -3,0 %
Hlavní ukazatele 30. 9. 2016 30. 9. 2017 Meziroční změna
Kapitálová přiměřenost (ČNB) 15,0 % 16,8 % nárůst
Přiměřenost Tier 1 (ČNB) 15,0 % 16,8 % nárůst
Celková rizikově vážená aktiva (miliardy Kč) 443,0 450,6 1,7 %
Rizikově vážená aktiva k úvěrovému riziku (miliardy Kč) 377,9 380,8 0,8 %
Čistá úroková marže (č. úrok. výnosy/prům. úrok nesoucí aktiva)IV 2,5 % 2,2 % pokles
Poměr čistých úvěrů a depozitV 81,6 % 76,2 % pokles
Poměr provozních nákladů a výnosůVI 43,9 % 42,6 % pokles
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE)VII 13,8 % 15,2 % nárůst
Upravená rentabilita průměrného vlastního kapitálu (upravené ROAE)VIII 16,8 % 16,9 % nárůst
Rentabilita průměrného regulatorního kapitáluIX 21,3 % 20,3 % pokles
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)X 1,5 % 1,5 % pokles
Zisk na akcii (Kč)XI 75 79 5,5 %
Průměrný počet zaměstnanců 8 473 8 469 0,0 %
Počet poboček (KB v ČR) 395 388 -7
Počet bankomatů 762 765 3
Počet klientů (KB) 1 650 000 1 657 000 0,4 %
Obchodní výsledky drobného bankovnictví – přehled 30. 9. 2017 Meziroční změna
Hypotéky občanům – celkový objem 216,0 miliardy Kč 7,4 %
Úvěry ze stavebního spoření (MPSS) – celkový objem 42,0 miliardy Kč 10,1 %
Spotřebitelské úvěry (KB + ESSOX+PSA Finance) – celkový objem 37,1 miliardy Kč 6,4 %
Úvěry malým podnikům a podnikatelům – celkový objem 33,9 miliardy Kč 4,8 %
Aktivní kreditní karty – počet celkem 187 000 -4,6 %
– z toho občanům 147 000 -5,0 %
Aktivní debetní karty – počet celkem 1 394 000 -1,3 %
Předepsané pojistné (KP) 4,8 miliardy Kč 0,4 %

Finanční kalendář na rok 2018

  • 8. února 2018: zveřejnění výsledků za rok 2017
  • 4. května 2018: zveřejnění výsledků za 1. čtvrtletí 2018
  • 2. srpna 2018: zveřejnění výsledků za 1. pololetí 2018 a za 2. čtvrtletí 2018
  • 8. listopadu 2018: zveřejnění výsledků za tři čtvrtletí 2018 a za 3. čtvrtletí 2018

Vymezení použitých alternativních výkonnostních ukazatelů:

I) Úvěry na bydlení: hypotéky občanům poskytnutých KB + úvěry poskytnuté klientům Modrou pyramidou;

II) Náklady na riziko v relativním vyjádření: anualizovaná výše „Tvorby rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám“ děleno průměrná „Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek“ k datu;

III) Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek: „Hrubá výše úvěrů a pohledávek za klienty“ bez „Ostatních pohledávek za klienty“;

IV) Čistá úroková marže (NIM): „Čisté úrokové výnosy“ bez „Výnosů z dividend“ děleno průměrná úročená aktiva k datu (úročená aktiva obsahují „Pohledávky za bankami“, „Účty u centrálních bank“, „Čisté úvěry a pohledávky za klienty“, „Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku a ztráty“ z toho pouze dluhopisy, „Realizovatelná finanční aktiva“ z toho pouze dluhopisy, „Finanční investice držené do splatnosti“ z toho pouze dluhopisy);

V) Poměr čistých úvěrů a depozit: („Čisté úvěry a pohledávky za klienty“ mínus „reverzní repo operace s klienty“) děleno („Závazky vůči klientům“ mínus „repo operace s klienty“);

VI) Poměr provozních nákladů a výnosů: „Provozní náklady“ děleno „Čisté provozní výnosy“;

VII) Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE): anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno (průměrná hodnota „Vlastního kapitálu“ mínus „Nekontrolní podíly“) k datu;

VIII) Upravená rentabilita průměrného vlastního kapitálu (upravené ROAE): anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno (průměrná hodnota „Vlastního kapitálu“ mínus „Nekontrolní podíly“ mínus „Přecenění zajištění peněžních toků“ mínus „Přecenění realizovatelných finančních aktiv“) k datu;

IX) Rentabilita průměrného regulatorního kapitálu: anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno průměrný „Regulatorní kapitál“ k datu;

X) Rentabilita průměrných aktiv (ROAA): anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno průměrná „Celková aktiva“ k datu;

XI) Zisk na akcii: anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno (průměrný počet vydaných akcií mínus průměrný počet vlastních akcií držených na vlastní účet)

Sesouhlasení výpočtu „Čisté úrokové marže“, (mil. Kč, konsolidováno, neauditované)

(zdroj: Výkaz zisku a ztráty)   1. 1. – 30. 9. 2016   1. 1. – 30. 9. 2017
Čisté úrokové výnosy (bez Výnosů z dividend)   15 767   15 482

 

(zdroj: Výkaz o finanční situaci) 31. 12. 2015 30. 9. 2016 31. 12. 2016 30. 9. 2017
Pohledávky za bankami + Hotovost a účty u centrálních bank (Účty u centrálních bank)* 164 778 191 799 155 016 286 537
Čisté úvěry a pohledávky za klienty 532 617 578 272 580 198 613 015
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku a ztráty (dluhopisy)* 7 872 10 563 9 606 2 454
Realizovatelná finanční aktiva (dluhopisy)* 41 189 39 840 39 238 35 522
Finanční investice držené do splatnosti (dluhopisy) 67 083 64 219 65 462 59 901
Úročená aktiva 813 540 884 693 849 520 997 428
Průměrná úročená aktiva, k datu   849 116   923 474
Anualizovaná Čistá úroková marže, k datu   2,5 %   2,2 %

Pozn. * Označené položky nejsou přímo zjistitelné z mezitímní účetní závěrky, ale jsou v ní uvedeny pouze jako součást příslušných agregovaných položek