V Praze, 19. leden 2017 – Aktivní podporu a konkrétní řešení od KB SmartPay – aliance Komerční banky (KB) a společností Worldline – nabízí Komerční banka svým klientům i pro druhou vlnu elektronické evidence tržeb (EET), která se od 1. března 2017 vztahuje na maloobchod a velkoobchod. KB toto řešení nabízí pod značkou KB SmartPay. V první vlně EET využily nabídky Komerční banky stovky provozoven, které ocenily zejména jednoduchost instalace a obsluhy.

„Pro malé provozy s několika desítkami prodejů denně je vhodná naše nabídka all-in-one, která zahrnuje řešení EET společně s platebním terminálem. Pro větší provozovny se stovkami prodejů denně, se širším sortimentem a tedy potřebou evidovat jednotlivé položky sortimentu přímo v pokladně je k dispozici kompletní pokladní řešení za zvýhodněných cenových podmínek,“ uvedl Leoš Souček, zástupce výkonného ředitele pro Marketing a Komunikaci KB.

„Naše EET řešení je postaveno na platebních terminálech, které obchodníci běžně používají pro akceptaci karet, znají je a mají je ve svých provozovnách. Celý proces sjednání a aktivace tak probíhá velice rychle. Je to pro zákazníky pohodlné, jelikož instalace EET funkce probíhá vzdáleně bez nutnosti návštěvy technika. Pro nové zákazníky máme výhodnou nabídku platebního terminálu s EET funkcí,“ poznamenal Sirus Zafar, ředitel společnosti KB SmartPay.

Zájemci o řešení od KB SmartPay se mohou obrátit v pracovní dny od 8.30 do 18.00 hod. na telefonní číslo 228 883 243 nebo zadat svůj požadavek nonstop na webových stránkách www.kbsmartpay.cz.

Elektronická evidence tržeb spočívá v zaznamenání každé platby u obchodníka či podnikatele (hotovostní i bezhotovostní) a zákazník obdrží od obchodníka účtenku s unikátním kódem potvrzující zaevidování této platby u Finanční správy. Od 1. prosince 2016 se EET týká podnikatelů v oblastech ubytování, stravování a pohostinství. Do poloviny roku 2018 by měli být na systém elektronické evidence tržeb napojeni všichni zbývající podnikatelé a firmy.

„Obchodníci by neměli nechávat pořízení EET řešení na poslední chvíli. Doporučujeme objednat terminál s EET již nyní. Cenu za EET službu budeme obchodníkům účtovat až v měsíci, kdy povinnost evidovat vstoupí v platnost,“ doplnil Sirus Zafar.

Detaily k jednotlivým variantám jsou zveřejněny na webových stránkách www.kbsmartpay.cz/eet.