V Praze, 12. leden 2017 – Komerční banka prodloužila spolupráci s Agrární komorou ČR a Potravinářskou komorou ČR. Prioritami spolupráce pro nadcházející období budou zejména podpora rozvoje exportu českých potravin a zemědělských komodit a podpora investic do zemědělství a potravinářství s efektivním využitím čerpání dotačních zdrojů z ČR a EU včetně zvýhodněných programů připravených ve spolupráci s evropskými finančními institucemi.

„Chceme potravináře a zemědělce podpořit při jejich exportních aktivitách. Synergie, kterou nabízí kombinace kvalitních, konkurenceschopných produktů a služeb KB a vynikající znalosti lokálních prostředí plynoucí ze zázemí skupiny Société Générale, může členům komor výrazně pomoct prosadit se i na vzdálených mezinárodních trzích,“ uvedl Leoš Souček, zástupce výkonného ředitele pro Marketing a Komunikaci v KB.

Komerční banka se aktuálně zaměřuje mimo jiné také na poradenství a partnerství v oblasti čerpání dotací i na podporu rozvojových investic. KB totiž dlouhodobě patří k nejvýznamnějším finančním partnerům podnikatelů v zemědělském a potravinářském sektoru.

„Dlouholeté zkušenosti Komerční banky v přípravě projektů a spolufinancování při čerpání subvenčních zdrojů z EU, ale také z ČR, chceme nyní intenzivněji aplikovat právě v těchto oblastech tak, aby čeští zemědělci a potravináři maximálně využili všech dostupných možností a zvýšili svoji konkurenceschopnost,“ dodal Leoš Souček. 

Od prodloužení stávajících smluv očekávají zúčastněné strany další kvalitativní rozvoj vzájemné komunikace a informovanosti. Současně budou spolupracovat také na dalších společných aktivitách, jako je například cílený průzkum zaměřený na zmapování reálných potřeb farmářů v oblasti bankovních služeb.

„Pokračování spolupráce Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR s tak významnou finanční institucí, jako je Komerční banka, nás velice těší. Projekty a investice do zemědělství a potravinářství Komerční banka tradičně dlouhodobě podporuje, přičemž zohledňuje návaznost obou odvětví. Věřím, že se spolupráce KB s oběma komorami ještě více zintenzivní a povede k nalézání dalších cest rozvoje celého agro-potravinářského sektoru,“ sdělil Miroslav Toman, prezident Agrární komory ČR i Potravinářské komory ČR.