V Praze, 12. červenec 2017 – Inspirativní příklady realizací zajímavých inovativních projektů nyní naleznou zájemci o chytrá řešení na nových webových stránkách Komerční banky. Na jednom místě bude možné nalézt konkrétní příklady z praxe z různorodých oblastí, jako jsou například energetické úspory, ekologie, doprava apod.

„Chytrá řešení se stala fenoménem dnešní doby – od telefonů, přes domácí spotřebiče a auta až po města a obce. Přesto jsme stále na prahu smart inovací a jejich daleko širšího využití v běžném životě. Věřím, že dobré nápady našich klientů z řad municipalit i firem, které jsme se rozhodli prezentovat na našich nových internetových stránkách, pomohou k tomu, aby se Česká republika stala jedním z lídrů v této oblasti,“ uvedl Leoš Souček, zástupce výkonného ředitele pro Marketing a Komunikaci KB.

Impulsem pro zahájení provozu nové internetové stránky se stal fenomén poslední doby - koncept Smart City. KB Innovation Point se ovšem neomezuje pouze na tento koncept, proto budou postupně představovány různé druhy inovativních projektů, a to bez ohledu na to, zda pracují s daty a využívají moderní informační technologie. Záměrem je prezentovat úspěšná řešení klientů Komerční banky, která především efektivně využívají stávající zdroje, hledají nové alternativy a omezují negativní dopady na životní prostředí. Prezentované projekty a řešení nejsou určeny výhradně veřejnému sektoru, řada z nich může najít své uplatnění i u firemních klientů.

Více na KB Innovation Point