V Praze, 18. květen 2017 – Komerční banka (KB) varuje své klienty před novou vlnou podvodných útoků označovaných jako „falešný prezident“. Podstatou schématu je scénář, kdy se podvodník vydává za pracovníka vrcholového vedení firmy, který kontaktuje pracovníka s patřičnými oprávněními provádět bankovní převody a pod smyšleným důvodem udělí pokyn k úhradě ve prospěch podvrženého účtu. Účinnou ochranou proti tomuto podvodnému jednání je ověření transakce s jejím zadavatelem jiným způsobem než pouze mailem, např. telefonicky.

Tento typ útoku je velmi nebezpečný, jelikož podvodníci jsou často schopní sledovat elektronickou komunikaci ve firmě a připravit na základě zjištěných informací scénář, který nemusí být zprvu podezřelý. Veškerá většinou mailová komunikace se jeví příjemci jako komunikace s vedením firmy.

„V současné době pozorujeme zvýšený výskyt těchto podvodných jednání v České republice. Princip útoku bývá velmi podobný. Útočník kontaktuje pracovníka, který má přístup k firemním financím a patřičná oprávnění provádět bankovní převody. S odvoláním na různé důvody (tajný projekt například ve vazbě na nákup, akvizici nějaké společnosti) požádá „falešný prezident“ o provedení naléhavé a velmi důvěrné platby,“ upozorňuje Tomáš Doležal, manažer operačních rizik KB.

Uvedený scénář podvodů je jednoduchý, ale překvapivě účinný. Informování pracovníků a poučení o těchto druzích podvodů je důležitou prevencí. Doporučujeme seznámit s touto vlnou útoků nejen zaměstnance, kteří pracují ve finančním úseku a mají dostatečná oprávnění k autorizaci plateb, ale i pracovníky, kteří by mohli být osloveni, např. s cílem vylákání citlivých informací. Kompletní informace o způsobu ochrany je možné získat na specializovaných webových stránkách KB – https://www.kb.cz/bezpecnost/aktualni-hrozby/fake-president/.