Komerční banka (KB) získala ocenění za nejlepší služby privátního bankovnictví v České republice, které uděluje prestižní finanční deník Financial Times. Hodnotitelé ocenili zejména dynamický růst v oblasti počtu klientů, objemu nových aktiv, vedoucí postavení v investičních inovacích a rozsahu expertíz a rovněž dlouhodobou stabilitu obchodních týmů.

„Získané ocenění vnímáme jako potvrzení našeho profesionálního přístupu k poskytování služeb pro velmi movité klienty, na kterém spolupracujeme s dalšími týmy v rámci Komerční banky. Důvěry a spokojenosti klientů si velmi vážíme, a proto neustále pracujeme na zvyšování kvality servisu, což považuji za základ pro získání tohoto ocenění. Upřímné poděkování proto patří našim klientům, kteří představují těžiště našeho nasazení, a toto ocenění je věnováno právě jim.“ uvedl Petr Slabý, ředitel Privátního bankovnictví Komerční banky.