V Praze, 11. květen 2017 – Komerční banka (KB) zdokonalila službu transparentní účet. Díky rozšíření funkčnosti se významně zlepší a zjednoduší přístup veřejnosti k transparentním účtům zejména obcí a měst nebo neziskových organizací, tedy spolků, nadací, fondů, politických stran atd. Cílem transparentního účtu je posilovat důvěryhodnost hospodaření těchto organizací.

„Naším záměrem bylo nabídnout veřejnosti rychlý a jednoduchý přístup k informacím o transparentním účtu vybrané organizace. Vyvinuli jsme proto nový ovládací prvek tzv. widget, který po umístění na hlavní internetové stránce klienta poskytne zájemcům informaci o zůstatku na daném transparentním účtu a současně umožní rychlý a velice jednoduchý přístup ke všem detailům účtu,“ Leoš Souček, zástupce výkonného ředitele pro Marketing a Komunikaci KB.

Služba transparentní účet je v nabídce Komerční banky již od roku 2013. Tato služba umožňuje klientům zobrazovat na internetových stránkách KB provedené transakce na bankovních účtech především neziskových organizací. Jak název napovídá, hlavním cílem je deklarovat veřejnosti transparentní hospodaření se svěřenými prostředky. Tato služba je dostupná všem klientům.

Majitelé transparentních účtů u Komerční banky mohou nový ovládací prvek zcela volně a zdarma získat na stránkách www.kb.cz v sekci Ostatní služby/Transparentní účty.