V Praze, 11. červenec 2017 – Aktivity Nadace Jistota, jejímž zřizovatelem je Komerční banka, se letos intenzivněji zaměřují na podporu projektů v rámci paliativní a hospicové péče. V roce 2017 je proto na tyto účely vyčleněna částka více než 2,6 milionu Kč. Nadace Jistota v uvedených oblastech spolupracuje s Centrem paliativní péče, Českou společností paliativní medicíny a přímou finanční dotaci poskytla i pěti subjektům zaměřených na hospicovou péči. Celkově nadační podpora paliativní a hospicové péče v aktuálně nasmlouvaných projektech dosáhla již 3,3 milionu Kč.

„Čtyři pětiny spoluobčanů si přejí strávit poslední chvíle života doma. Bohužel realita je přesně opačná. Paliativní péče je cestou, jak tyto statistiky zvrátit a umožnit nevyléčitelně nemocným lidem důstojný odchod ze světa v okruhu svých blízkých. Chceme tyto pozitivní změny v naší společnosti urychlit, proto jsme se aktivně zapojili do projektů zaměřených na paliativní péči,“ uvedla Sylva Floríková, předsedkyně správní rady Nadace Jistota.

Finanční částka 1 230 000 Kč poskytnutá České společnosti paliativní medicíny je určená na prohlubování spolupráce mezi poskytovateli dětské paliativní péče, nemocnicemi a hospici a na zvyšování vzdělání odborníků v dětské paliativní péči. Podle zprávy EAPC (Evropské asociace paliativní péče) je totiž Česká republika v této oblasti teprve ve fázi raného rozvoje.

Centrum paliativní péče získalo od Nadace Jistota částku téměř 630 tisíc Kč, primárně na zvýšení informovanosti praktických lékařů. Celkem pět subjektů poskytující hospicové služby (Charita Zábřeh, Domácí hospic Vysočina, Hospic svatého Lazara, Hospic sv. Štěpána a Hospic sv. Zdislavy) obdrželo v rámci výzvy Otevřeného fondu zaměřeného na podporu hospicové a paliativní péče částkou 789 tisíc Kč.

Nadace Jistota za dobu své více než dvacetileté existence podpořila řádově tisícovku projektů z oblasti sociálních služeb, podpory zdravotnických zařízení, pomoci dětem v sociálních ústavech a pomoci při živelných pohromách. Nadace pomáhá také jednotlivcům, kteří se ocitli v nouzi. Přispěvatelem Nadace Jistota je jak Komerční banka, tak i její zaměstnanci či klienti.