Všechny pobočky Komerční banky budou dne 29. prosince 2017 v provozu ve standardních hodinách. Přijímání příkazů a vkladů na účty vedené v KB není omezeno. Pobočky se sobotním provozem budou dne 30. prosince 2017 otevřené standardně bez omezení služeb. Pobočky s nedělním provozem budou dne 31. 12. 2017 uzavřené. Pro hotovostní operace mohou klienti využít některý z téměř 770 bankomatů KB, z nichž je již více než 220 vkladových – více informací na www.kb.cz/pobocky-bankomaty/.

Komerční banka připravila pro své klienty podrobné přehledy nejzazších termínů, ve kterých je nutné předat příkazy k úhradě (pro tuzemské nebo pro zahraniční platby včetně SEPA plateb), příkazy k inkasu a provést vklady hotovosti na přepážkách, pokud mají být zpracovány a připsány na účty příjemců ještě v roce 2017.

Klienti KB, kteří využívají online služeb přímého bankovnictví, jsou o nejzazších termínech předání příkazů informováni též pomocí vývěsky v příslušné aplikaci. Běžné platby v Kč do jiných bank v ČR je možné předat jejich prostřednictvím nejpozději 28. prosince 2017 do 20:30 hodin (se splatností v tomto dni) a platby v rámci KB 29. prosince 2017 do 20:30 hodin (se splatností v tomto dni). Dne 29. prosince 2017 lze ještě zaslat platby v Kč do jiných bank v ČR s označením expres až do 14:00 hodin. Služba Expresní linka KB bude k dispozici v nepřetržitém provozu i v období Vánoc a novoročních svátků. Platby do zahraničí v měnách AUD, CNY a JPY je možné předat až do 27. prosince 2017 (se splatností v tomto dni) a platby v ostatních měnách včetně SEPA plateb do 28. prosince 2017 (se splatností v tomto dni). Tyto platby je nutné zadat prostřednictvím přímého bankovnictví do 20:30 hodin v případě nekonverzních plateb a do 17:00 hodin u konverzních plateb.

Vklady hotovosti v CZK na účty vedené v jiných bankách v ČR, které mají být připsané na účet příjemce ještě v roce 2017, můžete uskutečnit bez omezení ještě 29. prosince 2017 do 12:30 hodin jako super expresní vklad na přepážce pobočky KB, včetně vkladů na účty vedené v dceřiných společnostech KB (týká se také stavebního spoření MPSS) a v ČNB. Vklady na účty vedené v KB můžete uskutečnit bez omezení po celou provozní dobu poboček KB. Vklady hotovosti v CZK na účty vedené v KB lze provádět také prostřednictvím vkladových bankomatů. Pro připsání ještě v roce 2017, je třeba vklad prostřednictvím vkladového bankomatu provést nejpozději 29. prosince 2017 do 20:00 hodin.

Detailní informace můžete získat na stránkách www.kb.cz/konec-roku nebo na všech pobočkách KB.

Tabulka uvádí přehled nejzazších termínů, ve kterých je nutné předat příkazy k úhradě a příkazy k inkasu, pokud mají být zpracovány a připsány na účet příjemce ještě v roce 2017. 

Pokud je použitý termín online, v takovém případě znamená na online formuláři ve službách přímého bankovnictví a dávkové předání příkazu v režimu online.

Pokud je použitý termín dávkově, v takovém případě znamená dávkové předání příkazu v režimu dávkový a průběžný.

Druh platby Způsob předání Nejzazší čas předání do KB 1)
Platební příkazy v CZK do jiné banky v ČR 2)
úhrady do jiné banky se splatností
28. 12. 2017
v režimu běžné platby
přímé bankovnictví
a) online
b) dávkově
28. prosince 2017
a) do 20.30 hod.
b) do 18.00 hod.
na přepážce pobočky 28. prosince 2017
samoobslužný box 27. prosince 2017
inkasa z účtů v jiné bance se splatností
28. 12. 2017
v režimu běžné platby
přímé bankovnictví
a) online
b) dávkově
27. prosince 2017
a) do 20.30 hod.
b) do 18.00 hod.
na přepážce pobočky 27. prosince 2017
samoobslužný box 22. prosince 2017
úhrady do jiné banky se splatností
29. 12. 2017
v režimu expresní platby
přímé bankovnictví
online - expres
29. prosince 2017 do 14 hod.
na přepážce pobočky superexpres 29. prosince 2017 do 12:30 hod.
Platební příkazy v CZK a v jiných měnách v rámci KB
úhrady a inkasa z účtů v KB se splatností
29. 12. 2017
v režimu běžné platby
přímé bankovnictví
a) online
b) dávkově
29. prosince 2017
a) do 20.30 hod.
b) do 18.00 hod.
na přepážce pobočky 29. prosince 2017
samoobslužný box 28. prosince 2017
Zahraniční platební styk – odepsání prostředků z účtů plátců 3)
standardní úhrady - v AUD, CAD, CNY, JPY, RUB, TRY a USD na přepážce pobočky 27. prosince 2017 do 15.30 hod.
standardní úhrady – v BGN, CZK, DKK, EUR, GBP, HRK, HUF, CHF, NOK, PLN, RON a SEK na přepážce pobočky 28. prosince 2017 do 15.30 hod.
expresní úhrady – v AUD, CNY, JPY přímé bankovnictví
dávkově režim dávkový
22. prosince 2017 do 18.00 hod. bez konverze
přímé bankovnictví
dávkově režim dávkový
27. prosince 2017 do 17.00 hod. s konverzí
přímé bankovnictví
dávkově režim průběžný
a online online
27. prosince 2017 do 17.00 hod. s konverzí a bez konverze
expresní úhrady – v CAD, RUB, TRY a USD na přepážce pobočky 28. prosince 2017 do 14.30 hod.
expresní úhrady – v BGN, CAD, CZK, DKK, EUR, GBP, HRK, HUF, CHF, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, TRY a USD přímé bankovnictví
online
28. prosince 2017
do 17.00 hod. s konverzí
do 20.30 hod. bez konverze
přímé bankovnictví
dávkově
28. prosince 2017
do 17.00 hod. s konverzí
do 18.00 hod. bez konverze
SEPA platba přímé bankovnictví
online
28. prosince 2017
do 17.00 hod. s konverzí
do 20.30 hod. bez konverze
přímé bankovnictví
dávkově
28. prosince 2017
do 17.00 hod. s konverzí
do 18.00 hod. bez konverze
na přepážce pobočky 28. prosince 2017 do 15.30 hod.
urgentní úhrady – v HRK, HUF a PLN přímé bankovnictví
online, dávkově
29. prosince 2017 do 10.00 hod.
na přepážce pobočky 29. prosince 2017 do 9.00 hod.
urgentní úhrady – v RUB přímé bankovnictví
online, dávkově
29. prosince 2017 do 11.00 hod.
na přepážce pobočky 29. prosince 2017 do 10.00 hod.
urgentní úhrady – SEPA platba přímé bankovnictví
online, dávkově
29. prosince 2017 do 11.00 hod.
na přepážce pobočky
urgentní úhrady – v CZK, DKK, CHF, NOK a SEK přímé bankovnictví
online, dávkově
29. prosince 2017 do 13.00 hod.
na přepážce pobočky 29. prosince 2017 do 12.00 hod.
urgentní úhrady – v CAD, EUR, GBP a USD přímé bankovnictví
online, dávkově
29. prosince 2017 do 14.00 hod.
na přepážce pobočky 29. prosince 2017 do 13.00 hod.
úhrady pro klienty KB – pobočky zahraniční banky na Slovensku - v AUD a JPY přímé bankovnictví,
dávkově režim dávkový
22. prosince 2017 do 18.00 hod. bez konverze
přímé bankovnictví,
dávkově režim dávkový
27. prosince 2017 do 17.00 hod. s konverzí
přímé bankovnictví,
dávkově režim průběžný
a online online
27. prosince 2017 do 17.00 hod. s konverzí a bez konverze
na přepážce pobočky 27. prosince 2017 do 13.00 hod.
úhrady pro klienty KB – pobočky zahraniční banky na Slovensku - v BGN, CAD, DKK, GBP, HUF, CHF, NOK, PLN, RON, RUB, SEK a TRY přímé bankovnictví
online, dávkově
29. prosince 2017 do 14.00 hod.
na přepážce pobočky 29. prosince 2017 do 13.00 hod.
úhrady pro klienty KB – pobočky zahraniční banky na Slovensku - v CZK, EUR, USD a SEPA platba přímé bankovnictví
online, dávkově
29. prosince 2017 do 15.00 hod.
na přepážce pobočky 29. prosince 2017 do 14.00 hod.

1) Uvedené časy se vztahují u tuzemských plateb v rámci KB a do jiných bank v ČR na platby bez konverze. Platby s konverzí je nutné předat v přímém bankovnictví do 17:00 hod. a na pobočkách KB do 15:00 hod. v uvedených dnech. Jedná se o Platební příkazy v CZK do jiné banky v ČR a Platební příkazy v CZK a v jiných měnách v rámci KB. Platební příkazy k inkasu jsou bez konverze.

2) Za podmínky, že banka příjemce dodrží zákonem stanovené lhůty pro připisování plateb.

3) Konečné datum připsání zahraniční platby na účet příjemce závisí na lhůtách a bankovních dnech platných u banky příjemce.