V Praze, 23. říjen 2017 – Komerční banka a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) prohloubily dlouholeté partnerství obou institucí v oblasti podpory rozvoje českých podnikatelů a jejich konkurenceschopnosti na evropském i světovém trhu a uzavřely rámcovou smlouvu o spolupráci na rok 2018.

Nová rámcová smlouva staví na základech úspěšné spolupráce budované již od roku 2012. Klíčovými oblastmi spolupráce i nadále zůstávají podpora začínajících podnikatelů v rámci projektu „Svou cestou - Young Business“ a také grantový program Nastartujte se, který cíleně podporuje realizaci zajímavých podnikatelských záměrů. Spolupráce se zaměřuje také na pomoc řemeslníkům i aktivity v oblasti EU a exportu.

Podpora v oblasti exportu naváže na společné aktivity s cíleným zaměřením na sdílení praktických informací prostřednictvím analýz obchodní a investiční aktivity mezi ČR a vybraným exportním teritoriem. KB EU Point bude i nadále odborným partnerem měsíčně vydávaného EU zpravodaje, který zajišťuje pravidelnou komunikaci novinek z dění v EU směrem ke členům AMSP ČR.

KB se společně s AMSP ČR bude dále podílet na unikátních výzkumech podnikatelského prostředí zaměřených na aktuální témata. Pozornost bude směřována také do oblastí GDPR (General Data Protection Regulation) nebo kybernetické bezpečnosti. Právě bezpečnost je v Komerční bance dlouhodobě nosným tématem.

Prohloubení spolupráce stvrdili svými podpisy Jitka Haubová, výkonná ředitelka pro Korporátní bankovnictví, Patrice Begue, výkonný ředitel pro Marketing a Komunikaci KB, a předseda představenstva AMSP ČR Karel Havlíček.

„Konkrétní projekty a výsledky v podpoře malých a středních firem a podnikatelů vycházející ze spolupráce mezi Komerční bankou a AMSP ČR jsou jedním z konkrétních dílků vytvářejících prostředí pro úspěšný rozvoj a také modernizaci české ekonomiky. Při pohledu na zajímavé podnikatelské počiny, které jsme v uplynulých letech vzájemně podpořili, věřím ve schopnosti a budoucnost českých podnikatelů, jejich nápadů a dovednosti,“ uvedl v rámci slavnostního podpisu smlouvy Patrice Begue.

Karel Havlíček, předseda představenstva AMSP ČR, k tomu dodává: „Partnerství s Komerční bankou trvá již několik let. Za tu dobu jsme společně zorganizovali desítky akcí pro malé firmy a střední firmy, ocenili jsme stovky řemeslníků, umožnili start mnoha českých začínajících firem, podpořili řadu cechů a profesních spolků a vytvořili exportní servis pro několik tisíc vývozních firem. Naše spolupráce nespočívá ve výměně loga na webových stránkách, ale probíhá na denní bázi, kdy společné týmy připravují pro naše podnikatele konkrétní produkty.“