V Praze, 10. červenec 2017 – Společnost Société Générale Equipment Finance (SGEF) se aktivně zapojila do programu Expanze, jehož hlavním cílem je usnadnit začínajícím a rozvíjejícím se malým a středním firmám přístup k financování jejich podnikatelských projektů. V rámci tohoto programu je možné získat až 45 milionů Kč s nulovou úrokovou sazbou. Poskytovatelem podpory je Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB), společnost SGEF je spolufinancujícím partnerem programu.

„Ve společnosti SGEF se zaměřujeme na podporu malých a středních firem, v našem případě zejména formou výhodného financování strojů a zařízení. Je proto přirozené, že jsme se do nového programu Expanze rozhodli aktivně zapojit a podpořit české firmy v jejich úspěšném rozvoji,“ uvedl Zdeněk Kejval, ředitel pro strategii a marketing SGEF.

Bezúročný úvěr se splatností do 7 let od ČMZRB lze čerpat ve výši 2 až 45 milionů korun. Podmínkou je, že tímto úvěrem je možné uhradit jen způsobilé výdaje projektu do výše 45 %, přičemž minimálně další 20 % těchto výdajů musí být financováno partnerem programu, tedy například SGEF. Ve zvýhodněných regionech s podílem nezaměstnaných osob vyšším, než byl průměr v ČR v únoru 2017, je možné získat od ČMZRB kromě zvýhodněného úvěru také finanční příspěvek na úhradu úroků z úvěru smluvního finančního partnera.

Zvýhodněné financování v rámci programu Expanze lze využít na pořízení nových strojů a zařízení, zastavěných stavebních pozemků se stavbami na nich umístěnými, dlouhodobého nehmotného majetku a na koupi a rekonstrukci staveb. Za posouzení žádosti ani za poskytnutí podpory neplatí příjemce žádné poplatky.