V Praze, 6. říjen 2017 – Společnost Société Générale Equipment Finance (SGEF) se aktivně zapojila do nového systému na odhalování duplicitního financování nákladních vozidel, strojů a zařízení. Rozšířená verze nástroje CheckLeasePro, který ve spolupráci s Českou leasingovou a finanční asociací (ČLFA) vyvinula společnost Cebia, dokáže odhalit, zda na konkrétní vůz či stroj už je evidována jiná aktivní leasingová nebo úvěrová smlouva.

„Možnosti včasného odhalení pokusu o vícenásobné financování jednoho aktiva byly doposud velmi omezené. Zavedením systému CheckLeasePro získáváme silný a spolehlivý nástroj pro včasnou identifikaci duplicit, jehož důležitou součástí je možnost kontroly aktiva před jeho financováním,“ uvedl Květoslav Fiala, zástupce ředitele Risk Managementu SGEF.

CheckLeasePro je určen jen pro registrované uživatele a týdně zpracuje více než 300 000 dotazů na dopravní techniku. V kategorii nákladních vozů, strojů a zařízení mohou systém využívat výhradně společnosti, které pro jeho potřeby poskytují data o financovaných předmětech. Nejčastěji se jedná o dopravní techniku nad 3,5 tuny, stavební a zemědělskou techniku, manipulační a skladovací techniku, ale i zpracovatelské či technologické linky a investiční celky.

„S novým systémem bude výrazně jednodušší odhalit podvodná jednání. Zapojením do rozšířeného systému CheckLeasePro dále rozvíjíme svou snahu o dlouhodobě odpovědné úvěrování firem a podnikatelů v České republice a spolu s ostatními participujícími společnostmi přispíváme k další kultivaci trhu,“ dodal Květoslav Fiala.

Jednotlivé předměty jsou v systému evidovány pod unikátním identifikátorem, kterým je buď VIN, výrobní číslo nebo jiné jednoznačné označení. Systém shromažďuje data o předmětech financovaných zúčastněnými leasingovými společnostmi a automaticky je mezi sebou porovná. Výstupem je seznam nalezených pravděpodobných duplicit.