V Praze, 30. květen 2017 – Meziroční nárůst financování o více než šest procent zaznamenala v prvním čtvrtletí letošního roku společnost Société Générale Equipment Finance (SGEF). Celkový objem financování, který poskytla českým a slovenským firmám, dosáhl 2,2 miliardy Kč.

„Výrazné oživení jsme dosáhli zejména ve financování stavebních strojů a podařilo se nám uzavřít významný obchod v segmentu letecké techniky. Našimi nejdůležitějšími segmenty však nadále zůstávají dopravní technika a stroje a zařízení,“uvedl Reinhold Knödl, generální ředitel Société Générale Equipment Finance v České a Slovenské republice.

Dominantní postavení v oblasti finančních produktů převzaly úvěry, jejichž podíl z loňských 37 % stoupnul letos na 44 %. V prvních třech měsících letošního roku zaznamenala společnost SGEF také pokračující zřetelný příklon k operativnímu leasingu (aktuální podíl 21 %), který hraje rozhodující roli zejména při financování stavebních strojů a je značně oblíbený i v segmentu dopravní techniky. Finanční leasing si přesto drží významný podíl 31 procent.