Snídaňová charitativní akce připravená zaměstnanci Komerční banky pro své kolegy vynesla více než čtvrt milionu korun. Celý výtěžek je určen pro Nadaci KB Jistota. Snídaně byla součástí akce Týden s Nadací, jejímž cílem bylo seznámit zaměstnance banky s aktivitami Nadace KB Jistota a nabídnout jim možnost aktivně se zapojit do jednotlivých projektů.

„Týden s nadací byl ve znamení řady charitativních ale i poučných akcí. Vedle snídaně se zaměstnanci mohli zúčastnit i vzdělávacích seminářů, například na témata – jak pečovat o své blízké nebo svět neslyšících. Dále se mohli zapojit do florbalového turnaje, kde se podařilo vybrat dalších 20 tisíc korun, nebo přinést již nepotřebné oblečení. Chtěla bych touto cestou poděkovat zaměstnancům Komerční banky za jejich aktivní a solidární přístup,“ uvedla Sylva Floríková, předsedkyně správní rady Nadace Jistota.

Nadace KB Jistota za dobu své více než dvacetileté existence podpořila řádově tisícovku projektů z oblasti sociálních služeb, podpory zdravotnických zařízení, pomoci dětem v sociálních ústavech a pomoci při živelných pohromách. Nadace pomáhá také jednotlivcům, kteří se ocitli v nouzi. Přispěvatelem Nadace Jistota je jak Komerční banka, tak i její zaměstnanci či klienti.