Cenné papíry

Komerční banka, a. s. je povinna poskytovat klientům informace o způsobu výpočtu konečné ceny za jí poskytované investiční služby, včetně všech poplatků, daní placených prostřednictvím Komerční banky, a. s. a jiných souvisejících nákladů, jakož i o dalších finančních závazcích vyplývajících z poskytnutí těchto služeb a umožňujících klientovi ověřit si konečnou cenu.

V pravé části této stránky naleznete odkaz na standardní Sazebník, který je platný pro některé z investičních služeb a který klientovi umožní získat informace o cenách služeb s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy či provedením pokynu.

O cenách sjednávaných individuálně můžete informaci obdržet vždy před uzavřením smlouvy nebo podáním pokynu, a to na příslušném obchodním místě KB.