Informace o službách a nástrojích

Rámcové smlouvy a přílohy obsahující informace investičních službách a o investičních nástrojích

RSOFT, RAS

  • Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu (RSOFT)
  • Rámcová smlouva o poskytování finančních služeb (RAS)

RTS, CMA

  • Rámcová treasury smlouva (RTS)
  • Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu (Czech Master Agreement, CMA)

RSFS, RSDS

  • Rámcová smlouva o obchodování s finančními směnkami (RSFS)
  • Rámcová smlouva o obchodování s depozitními směnkami (RSDS)

TVIS

  • Dodatek k Rámcové smlouvě o sjednávání termínovaných vkladů s individuální úrokovou sazbou (TVIS)

RSEK

  • Rámcová smlouva o obchodování s emisními kredity (RSEK)

eTrading

  • Smlouva o poskytování KB eTradingu (eTrading)

Dokumenty s ukončenou platností