Ostatní informace

V této části naleznete některé další informace, kterou mohou být důležité pro Vaše rozhodování o využívání investičních služeb Komerční banky, a. s. Vybrané návrhy smluv slouží k získání podstatných informací a seznámení se se všemi podstatnými náležitostmi smlouvy, a to s dostatečným předstihem.

Další zde neuvedené smlouvy můžete k seznámení získat na obchodních místech Komerční banky, a. s. a veškeré informace se smlouvami související Vám poskytne bankovní poradce.