Informace pro klienty, kteří uzavřeli smlouvy po změnách dle MiFID – Cenné papíry – obstarávání obchodů

Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje cenných papírů (C-Klient)

Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje cenných papírů (P-Klient)

Smlouva o obstarávání obchodů s cennými papíry kolektivního investování (fondy SGAM)

Smlouva o obstarávání obchodů s cennými papíry kolektivního investování (fondy Amundi)

Dokumenty s ukončenou platností

Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje cenných papírů (C-Klient)

Smlouva o obstarávání obchodů s cennými papíry kolektivního investování (fondy SGAM)

Smlouva o obstarávání obchodů s cennými papíry kolektivního investování (fondy Amundi)