Pravidla pro provádění pokynů

Směrnice MiFID zavádí nová pravidla pro provádění pokynů zákazníků. Komerční banka, a. s. je především vázána povinností připravit a dodržovat pravidla pro provádění pokynů zákazníků za nejlepších podmínek a tato pravidla poskytnout zákazníkům pro jejich plnou informovanost. Komerční banka, a. s. dostála této povinnosti vytvořením a zavedením politiky pro provádění pokynů za nejlepších podmínek popsanou níže, která směřuje k dosažení co možná nejlepšího výsledku pro zákazníky při provádění jejich pokynů na základě různých kritérií. Pravidla provádění pokynů se liší podle typu smlouvy.

Obdobnou úroveň pravidel pro provádění pokynů aplikuje Komerční banka, a. s. i pro klienty, kteří uzavřeli smlouvy před zavedením změn v Komerční bance, a. s. podle pravidel Směrnice MiFID.

Informace jsou zvlášť uvedeny:

  • pro klienty, kteří uzavřeli smlouvy před zavedením změn v Komerční bance, a. s. podle pravidel Směrnice MIFID nebo klienty, kteří neposkytli Komerční bance, a. s. e‑mail a
  • zvlášť jsou uvedeny pro nové klienty, které Komerční banka, a. s. na základě smluvního ujednání považuje za tzv. elektronického klienta, a to v případě, že poskytli Komerční bance, a. s. e‑mail ve smlouvě na investiční nástroje. Pro tyto elektronické klienty mají informace vždy podobu přílohy příslušné smlouvy, jsou zde umístěny ve formě souboru ke stažení a budou zde uchovávány jednotlivá znění těchto příloh.