Finanční trhy

Rámcové smlouvy

  • Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu (RSOFT)
  • Rámcová treasury smlouva (RTS)
  • Rámcová smlouva o poskytování finančních služeb (RAS)
  • Rámcová smlouva o obchodování s finančními směnkami (RSFS)
  • Rámcová smlouva o obchodování s depozitními směnkami (RSDS)
  • Dodatek k Rámcové smlouvě o sjednávání termínovaných vkladů s individuální úrokovou sazbou (TVIS)
  • Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu (Czech Master Agreement, CMA)
  • Rámcová smlouva o obchodování s emisními kredity (RSEK)
  • Smlouva o poskytování KB eTradingu (eTrading)