Slovník

U bezkontaktního placení není nutné vkládat kartu do platebního terminálu, platba je provedena přiložením karty k platebnímu terminálu. U transakcí do 500 Kč není nutné zadávat PIN, transakce provedené nad tuto částku je nutné vždy potvrdit zadáním správného PIN.

Emise bezkupónového dluhopisu zavazuje emitenta splatit k určitému datu v budoucnosti nominální (jmenovitou) hodnotu. Na primárnímsekundarním trhu se prodává za cenu nižší, než je nominální hodnota. Rozdíl mezi nominální hodnotou a cenou prodeje je tzv. diskont.

Bezkupónový dluhopis nemá kupónové splátky mezi emisí a splatností nominální hodnoty.

Pro maximální bezpečnost platební karty a transakcí jí provedených dodržujte Pravidla pro bezpečné používání platebních karet.

Bezúročné období je jedna z hlavních výhod kreditních karet. Po dobu bezúročného období (až 45 dní) neplatíte úroky z částky čerpané kreditní kartou, a to bez ohledu, jakým způsobem byla částka vyčerpána (např. na platby kartou, výběry hotovosti, bezhotovostní převody na jiné účty). Půjčujete si tak peníze od banky za nulový úrok, tzn. zadarmo.
Výhodu bezúročného období využijete na celou čerpanou částku v rámci zúčtovacího období (zpravidla od 6. dne měsíce do 5. dne následujícího měsíce, pokud splátku provedete do 20. dne měsíce, ve kterém obdržíte výpis z Účtu ke kreditní kartě. V KB si navíc můžete sjednat automatickou splátku (tzv. Charge funkci), která včasné splácení v rámci bezúročného období hlídá za Vás.
Nesplatíte-li celou čerpanou částku, pak nevyužijete bezúročného období a zaplatíte minimální měsíční splátku.
Fungování bezúročného období najdete v „Schéma splácení kreditní karty".

BIC (Bank Identifier Code = bankovní identifikační kód) je mezinárodní bankovní identifikační kód. BIC má 8 nebo 11 znaků a je složen ze čtyřmístného kódu banky (Komerční banka má kód KOMB), dvoumístného kódu země (Česká republika má kód CZ) a dvoumístného kódu regionu nebo města (Komerční banka se sídlem v Praze má kód PP). V případě jedenáctimístného BIC je doplněn rovněž třímístný kód pobočky.

BIC kód Komerční banky je KOMBCZPPXXX (KOMBCZPP).

Z důležitých, zejména bezpečnostních důvodů, může Komerční banka zablokovat platební kartu. O blokaci KB neprodleně informuje a po dohodě, pokud pominulo bezpečnostní riziko, je karta znovu aktivována nebo uvedena na Stoplist a vydána nová karta.

K blokaci prostředků na účtu, ke kterému byla vydána platební karta, dochází v okamžiku schválení on-line transakce bankou (autorizace). Komerční banka nemůže zpravidla zasahovat do provedené transakce a je oprávněna blokovat prostředky do okamžiku zúčtování transakce.

Úvěrová způsobilost klienta (schopnost splácet).