Slovník

Právo koupit, přijmout akcií (opce) je cenný papír, který vyjadřuje právo jejího držitele k určitému datu uskutečnit nebo neuskutečnit obchod. V případě call opce tedy koupit či přijmout akcii. Opačná strana má povinnost uskutečnit obchod, jestliže si to bude druhá strana přát.

Výběr hotovosti na přepážce banky nebo ve směnárně, která je označena logem karetní společnosti Visa nebo MasterCard, za použití platební karty. U tohoto typu transakce budete vyzváni k předložení průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

Služba umožňující zákazníkovi výběr peněz v hotovosti při placení platební kartou na prodejním místě prostřednictvím platebního terminálu. Služba cash back je určena pro všechny platební karty MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, VISA, VISA Electron a V Pay vydané v ČR.

Služba cash back může být nabídnuta pouze při transakci kartou, kdy částka transakce je minimálně 300 Kč. Maximální částka vyplacená zákazníkovi pomocí služby cash back je 1500 Kč a minimální částka je 1 Kč. Obchodník z vyplacené částky cash back neplatí Bance žádný poplatek. Služba cash back nesmí být nabízena prostřednictvím mechanických snímačů (imprinterů), a to ani v případě poruchy platebního terminálu.

Cenným papírem se rozumí obchodovatelný (tj. převoditelný) finanční nástroj v tom smyslu, že nástroj lze nakoupit a prodat. Právě vlastnost obchodovatelnosti je důležitá, aby se daný nástroj považoval za cenný papír. Se všemi finančními aktivy nelze totiž obchodovat.

Doplňková služba nabízená k vybraným platebním kartám. Cestovní pojištění poskytuje ochranu na cestách např. ve formě krytí léčebných výloh, nákladů na léčbu, pojištění odpovědnosti za škodu a dalších nečekaných situací. Více informací získáte na produktovém listu k Vaší platební kartě nebo v pojistných podmínkách cestovního pojištění.

Cestovní šek je cenným papírem, který opravňuje osobu v něm uvedenou k přijetí částky v něm určené při jeho předložení k výplatě, a to podle podmínek stanovených výstavcem šeku.

Funkce zabezpečí automatické provedení splátky potřebné ke splnění podmínky pro přiznání bezúročného období, tj. poslední pracovní den před 21. dnem měsíce automaticky převede potřebnou částku z Vašeho běžného účtu v KB na úvěrový účet ke kreditní kartě. Funkce zohledňuje i skutečnost, že od data výpisu, na kterém je Vám bezúročné období nabídnuto, je na úvěrový účet připsána jedna nebo více mimořádných splátek. Na úvěrový účet v tomto případě převede částku sníženou o mimořádnou splátku / splátky. Předpokladem je dostatek finančních prostředků na Vašem běžném účtu k provedení splátky.

Tuto funkci si můžete sjednat u vybraných kreditních karet v případě, že máte běžný účet veden u KB a sjednáte si splácení automatickým převodem z tohoto běžného účtu.