Slovník

Výnos na jednu akcií – vypočítá se jako podíl výnosů a počtu akcií. Má spíše význam pro držitele akcií jako odhad možných dividend.

Efektivní portfolio je každé takové portfolio, které má menší riziko, než všechna ostatní portfolia se srovnatelným (stejným) očekávaným výnosem.

Averzi vůči riziku je možné analyzovat kromě užitkové funkce, také pomocí ekvivalentů neurčitosti, které se používají u hazardních her.

Ekvivalent neurčitosti hazardní hry se definuje jako peněžní částka, která činí investory indiferentní mezi jistotou a hazardní hrou.

Elektronická karta je určena pro platby u obchodníků, kteří jsou vybaveni elektronickým platebním terminálem, k výběrům z bankomatu a platbám na internetu. Elektronickou platební kartu zpravidla nelze použít např. jako garance pro rezervaci hotelu nebo autopůjčovně.

Embosovaná karta je karta s tzv. reliéfním (plastickým) písmem. Embosované karty umožňují platby na platebních terminálech, výběry hotovosti či platby na internetu. Karty je možné použít i pro platby na imprinteru (mechanický snímač také známý jako „žehlička"). Embosovanou kartu lze použít také jako garanci při rezervaci hotelů, v autopůjčovnách apod.

V rámci služeb pomoci držiteli v nouzi jsou nabízeny služby Emergency Cash Advance (Náhradní hotovost) a Emergency Card Replacement (Náhradní karta).

Při vydávání je na straně nabídky emitent. Prvonabyvatel vydávaného cenného papíru se nachází na straně poptávky. Pro emitenta cenného papíru obecně platí, že není schopen předem jasně stanovit zájem o danou emisi. Činí pouze odhad.

Emisí se rozumí soubor vzájemně zastupitelných cenných papírů vydaných určitým emitentem na základě jeho rozhodnutí. V tomto rozhodnutí emitent stanoví zejména druh cenného papíru (např. akcie, dluhopis, podílový list), nominální hodnotu a počet kusů.

Eurodolary (tj. dolarové pohledávky a depozita) jsou na účtechbank, které jsou vzhledem k USA nerezidentskými bankami. Důsledkem je, že eurodolar nepodléhá dohledu a regulaci centrálních bank zemí, kde se s eurodolary obchoduje.

Eurodolar také není přímo závislý na amerických úrokových mírách, i když je do určité míry spojen s americkým bankovním systémem a v bankách je řízen stejným způsobem jako všechny ostatní měny.

Aby transakce mohla být označena za euroměnovou, není rozhodující rezidentství původního věřitele ani rezidentství konečného dlužníka, ale umístění prostředníka.

Např.: americký občan půjčuje prostředky americké bance v Londýně, která tyto prostředky půjčuje společnosti v USA: Tato transakce je eurodolarovou operací. Naopak jestliže prostředky prochází americkou bankou v New Yorku, znamená to domácí dolarovou operaci. Vliv eurodolarových transakcí na bankovní systém je uveden dále.

Euroměnové trhy, z nichž eurodolarový trh je největší, vznikly na konci druhé světové války poté, kdy se měny staly konvertibilní a kdy se začalo poprvé skutečně v mezinárodním měřítku obchodovat s cennými papíry. Předložka euro se objevila téměř náhodně a je poněkud matoucí, neboť nemá nic společného s Evropou.

Na eurotrhu se obchoduje s cennými papírydluhy, které jsou denominovány v euroměnách. Trh s eurocennými papíry probíhá ve všech hlavních finančních centrech, z nichž na Londýn připadá největší podíl.