Slovník

Finanční trhy umožňují institucím (podniky, vlády, místní úřady nebo mezinárodní organizace), které mají finanční deficit, aby měly přístup k hotovosti za účelem financování svých aktivit.

Člení se na dluhové trhy, akciové trhy, komoditní trhy. Z komoditních trhů se do finančních trhů zařazuje pouze trh s cennými kovy včetně trhu se zlatem.

Finanční zprostředkovatelé (zejména banky) vznikli proto, aby usnadnili tok úspor. První funkcí takového finančního zprostředkování je spárování půjčovatelů a vypůjčovatelů.

Podniky mohou hledat prostředky přímo od veřejnosti prostřednictvím inzerování nebo kontaktují osoby a jiné podniky, které podle nich mají přebytek prostředků. Obě metody jsou však drahé.

Investoři nemají dostatek znalostí o trhu a cena za individuální získání této informace je vysoká. Navíc firmy nepotřebují získávat prostředky každý den, ale pouze při zahájení nového projektu nebo při dodání prostředků k existujícím projektům.

Proto je funkce finančních zprostředkovatelů při obchodování na trzích velice důležitá.

Je debetní nebo kreditní platební karta, vydána k firemnímu či podnikatelskému účtu. Firemní kartou se čerpají firemní prostředky. Může být označena též jako služební karta.

Období, po které platí sjednaná výše úrokové sazby, tj. období, po které budete splácet stále stejnou výši anuity.

Vychází z teorie, že výnos za určité časové období je u různých kombinací dluhopisu se stejnou celkovou dobou splatnosti stejný. Očekávaný výnos tak bude shodný nehledě na dluhopisy, do kterých investor investuje.

Forwardová výnosová křivka tak představuje očekávanou spotovou výnosovou křivku v budoucnosti.

Představuje závazek kupujícího koupit určité množství podléhajícího aktiva k určitému dni za stanovenou cenu (realizační cena, exercise price) a závazek prodávajícího prodat dané množství aktiva za stejných podmínek.

Podmínky kontraktu jsou podrobně popsány ve smlouvě. S forwardy se obchoduje pouze na trzích OTC (over-the-counter), nikoli na burzách. Množství, cena a datum dodávky jsou tak stanoveny při dohodě a kontrakt se dohaduje přímo mezi prodávajícím a kupujícím.

Fundamentální analýza sleduje, do jaké míry cena akcie odpovídá její skutečné (vnitřní) hodnotě. Snaží se odpovědět na otázku, které akcie jsou nadhodnocené a které jsou podhodnocené, tj. které akcie koupit nebo prodat.

Využívá exaktní výpočetní metody posuzování finančních ukazatelů podniků. Studuje výkonnost společnosti v minulosti na základě aktivity společnosti jako celku.

Kontrakt furures je jiným důležitým derivatovým kontraktem, který má řadu vlastností shodných s forwardovým kontraktem.

Futures přestavuje stejně jako u forwardů závazek kupujícího koupit určité podléhající aktivum k určitému dni v budoucnosti za stanovenou cenu (realizační cena, exercise price) a závazek prodávajícího prodat dané aktivum za stejných podmínek.

Na rozdíl od forwardů se však s futures obchoduje pouze na burzách (opční a termínové burzy), nikoli na trzích OTC. Podmínky kontraktu včetně standardizace aktiva podrobně stanoví burza, na které se s daným kontraktem obchoduje.