Slovník

Přímé zajišťování proti riziku, založené na spárování rozdílných toků – cílem je dosáhnout stavu, kdy se toky na aktivní straně kryjí s toky na pasivní straně.

Strategie při obchodování s cennými papíry – značí strategii držet cenný papír.

Zástavní právo k nemovitosti, zajišťující pohledávky vyplývající ze smlouvy o hypotečním úvěru.