Slovník

Charakterizuje riziko neadekvátnosti kapitálu banky vzhledem k podstupovaným rizikům.

Současné předpisy ČNB a BIS definují kapitálovou přiměřenost jako poměr kapitálu a rizikově vážených aktiv.

Kapitálové trhy představují trhy s akciovými cennými papíry (akciemi), a trhy s úvěry a půjčkami s původní splatností vyšší než jeden rok.

Finanční nástroje penežního trhu jsou obvykle likvidnější než finanční nástroje kapitálového trhu.

Je mezinárodní sdružení poskytující licenci Bance pro vydávání a používání platebních karet, např. VISA nebo MasterCard.

Platební karta využívající službu MojeKarta na jejíž přední straně je umístěn vlastní obrázek (design) dle přání klienta. Pravidla pro vlastní design se řídí Oznámením o designu MojeKarta.

Subjekt, který je pověřen evidováním všech nemovitostí na území České republiky včetně zaznamenání veškerých změn týkajících se nemovitosti (např. převod vlastnických práv, záznam o zástavním právu atd.).

Je nepřetržitá telefonní linka „Customer Service KB", kterou můžete kontaktovat v případě jakýchkoliv dotazů či řešení nestandardních situací z oblasti platebních karet (nefunkčnost platební karty, stoplistace platební karty, ověření transakcí kartou atd.)

Telefonní číslo Klientské linky platebních karet je uvedeno na zadní straně vaší platební karty, dále pak je uvedeno na zvláštní kartičce, kterou obdržíte současně s kartou s tím, že o případných změnách telefonních čísel bude banka v předstihu informovat. Telefonní čísla jsou dále k dispozici v obchodních místech Komerční banky a též na internetových stránkách www.kb.cz.

KOBOS (Kontinuální Burzovní Obchodní Systém) je založen na principu průběžného uzavírání obchodů v závislosti na okamžité nabídce a poptávce po cenných papírech.

Obchody v KOBOS jsou uzavírány na základě porovnání a spárování objednávek, které jsou obchodníkem přímo vkládány do KOBOS v reálném čase (v reálném čase probíhají obecně burzovní obchody s časovou prioritou).

Obchodování v KOBOS navazuje v harmonogramu burzovního dne na obchodování při pevné ceně. Důvodem je skutečnost, že otevírací kurz v KOBOS je roven kurzu z obchodování při pevné ceně (fixing). Při uzavírání těchto burzovních obchodů je uplatňován princip cenové a následně časové priority, kdy při párování (uspokojování objednávek) rozhoduje jejich cena a v rámci ní čas vložení objednávky.

Komoditní trhy se zařazují do finančních trhů pouze v případě trhu s cennými kovy (zlato, stříbro a paladium). Zlato se někdy považuje za měnu. Potom spadá do kategorie měnových trhů.

Splacení existujícího úvěru nebo půjčky novým úvěrem poskytnutým témuž subjektu.

Je Kreditní karta svými parametry přizpůsobená potřebám firmám s obratem nad 60 mil. Kč.

Krátký prodej znamená, že investor prodává cenný papír, který nevlastní. Záměrem je prodat cenný papír za momentální cenu v očekávání zpětného nákupu cenného papíru v budoucnosti za nižší cenu.

Aby mohl investor krátký prodej uskutečnit, půjčí si cenný papír od jiného investora, který daný cenný papír vlastní. Krátký prodávající musí během období výpůjčky cenného papíru platit půjčovateli všechny výnosy, které jsou s cenným papírem spojeny (dividendy, kupóny apod.).

V době skončení krátkého prodeje nakoupí krátký prodávající cenné papíry na trhu a vrátí je půjčiteli. Krátký prodávající bude mít zisk (ztrátu), jestliže cenné papíry nakoupí za nižší (vyšší) cenu. Krátký prodej není časově omezen. Časové omezení na krátké pozice mohou představovat zástavy (collateral), které půjčovatel přijme od krátkého prodávajícího.

Je úvěr a platební karta v jednom. Kombinuje výhody platební karty společně s neúčelovým úvěrem, aniž byste museli čerpat své vlastní finanční prostředky (např. na osobním nebo podnikatelském účtu).
Používáním kreditní karty čerpáte finanční prostředky banky, které jsou pro Vás dostupné na úvěrovém účtu až do výše tzv. „úvěrového limitu".

Výhodou kreditní karty je tzv. „bezúročné období" – až 45 dní – po dobu kterého neplatíte úroky z vyčerpané částky a půjčujete si peníze banky s nulovým úrokem, tj. zadarmo. Pokud bezúročné období nevyužijete zaplatíte bance úrok.

Formu „splácení kreditní karty" si můžete vybrat. Přitom platí, že o splacenou částku se uvolňuje použitelná část úvěrového limitu k čerpání (tzv. „revolvingový úvěr").

Kreditní kartou můžete platit za zboží a služby v kamenných obchodech i na internetu, doma i v zahraničí, vybírat hotovost z bankomatů, na pobočkách bank či směnárnách, nebo u obchodníků využitím služby Cash back při placení kartou.

S kreditní kartou můžete využívat i další služby, např. slevové programy, cestovní pojištění k platebním kartám.

Veškeré informace o kartách KB najdete v „Průvodci k platební kartě".

Kuponové dluhopisy dluhovými nástroji s obvykle podstatně delší dobou splatnosti než bezkuponové dluhopisy. Vlastnictví těchto dluhopisů opravňuje k pravidelným příjmům mezi emisí a dobou splatnosti nominální hodnoty. Pravidelné platby se nazývají kupóny. Při splatnosti se stejně jako u diskontovaných dluhopisů vyplácí nominální hodnota dluhopisu.

Pro uplatnění práva na výnosakcie, zetimního listu, dluhopisunebo podílového listu lze vydávat kupóny jako cenné papíry na doručitele. Většinou se vyplácejí ročně či pololetně.

Riziko újmy na zisku vlivem změny kurzů cizích měn vůči měně, ve které jsou vykazovány účty.