Slovník

Zprávy o mezibankovní aktivitě a o euroměnové aktivitě se obvykle vztahují k LIBOR a LIBID. LIBID – London Interbank Bid Rate.

LIBOR – London Interbank Offer Rate. LIBOR je aritmetickým průměrem úrokových mír z depozit nad 10 mil. GBP na určitou dobu, které nabízejí v 11 hod. dopoledne londýnské referenční banky (běžně National Westmister, Bank of Tokyo, Deutsche Bank, Banque Nationale de Paris a Morgan Guaranty Trust) londýnským clearingovým bankám.

Velké banky platí za zdroje o něco méně, než činí LIBOR, a tyto zdroje půjčují se ziskem menším bankám. Malé banky půjčují prostředky podnikům, které platí určitou přirážku nad LIBOR.

Široce akceptovaný LIBOR je výhodný, protože snad všechny úrokové míry krátkodobých a střednědobých úvěrů a půjček na euroměnovém trhu se stanovují na základě LIBOR.

Úrokové míry pro splatnosti od jednoho dne (overnight) až po jeden rok pro všechny hlavní euroměny denně publikuje Financial Times.

Dokument, který obsahuje veškeré informace o nemovitosti. Informace o vlastníkovi, jaký podíl vlastnictví dané osoby připadá k nemovitosti, identifikace nemovitosti (dům, byt, zahrada atd. včetně její rozlohy, čísla popisného), jakým způsobem vlastník nemovitosti tuto nemovitost nabyl, zda na nemovitosti neváznou práva (zástavní právo, právo předkupní, věcná břemena atd.). Jedná se o veřejnou listinu, tj. může o ní požádat kdokoliv. Podmínkou je však úhrada kolku (nyní 100 Kč).