Slovník

V rámci služeb pomoci držiteli v nouzi je nabízena služba Emergency Cash Advance, což je vydání nouzové hotovosti (Emergency Cash) do výše aktuálního zůstatku na Vašem účtu (max. však ekvivalent 3000 USD) prostřednictvím nejbližší zahraniční banky – člena karetní společnosti MasterCard nebo VISA.

V rámci služeb pomoci držiteli v nouzi je nabízena služba vydání náhradní platební karty (Emergency Card Replacement) s dobou platnosti maximálně 2 měsíce. Náhradní platební kartu nelze použít pro výběr hotovosti zATM a pro platby na platební terminálech. Karta je určena pro využití na manuálních terminálech (imprinterech)

V případě stoplistace platební karty z důvody ztráty, odcizení nebo krádeže Komerční banka může vydat náhradní kartu. Nová karta je vydána s novým číslem karty a PIN.

Podle smlouvy o přepravě věci může být dopravce povinen vydat odesílateli při převzetí zásilky k přepravě náložný list. Náložný list je listina, s níž je spojeno právo požadovat po dopravci vydání zásilky v souladu s obsahem této listiny.

Dokument, na základě něho katastr nemovitostí provede zápis do listu vlastnictví, např. zaznamená převod vlastnického práva nebo záznam o zapsání zástavního práva k nemovitosti z titulu úvěru/půjčky.

Pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem např. byty, domy atd.