Slovník

Zablokování platební karty je provedeno v případě 5 chybných pokusů při zadání PIN. K odblokování dochází vždy v neděli ve 24:00 hod. nebo na základě žádosti podané na obchodním místě Komerční banky případné prostřednictvím Exprení linky. Odblokování PIN je zdarma.

Investoři se zajišťují proti možnému nevýhodnému vývoji cen v budoucnosti. Pro zajišťování jsou velmi vhodné deriváty.

Tyto kontrakty umožňují investorům zajišťovat své pozice v aktivech nebo pasivech rozvahy nebo podrozvahy. Nejvíce využívaným nástrojem v této oblasti je futures.

Příklad: plánujeme, že za několik měsíců budeme potřebovat určité množství USD. Nynější kurz na trhu futures považujeme za výhodný, rádi bychom za tento kurz nakoupili USD za několik měsíců. Koupíme proto nyní futures na americké dolary.

Za několik měsíců od nákupu kontraktu futures nakoupíme dolary na spotovém trhu a současně prodáme kontrakt futures. Jestliže proti našemu původnímu očekávání USD oslabil, potom ztráta na trhu futures bude kompenzována ziskem z nákupu USD na spotovém trhu (USD na spotovém trhu nakoupíme laciněji, než činí cena futures v době nákupu futures).

Jestliže naopak USD posílil, potom zisk na trhu futures bude kompenzován ztrátou z nákupu USD na spotovém trhu (USD na spotovém trhu nakoupíme dráže, než činí cena futures v době nákupu futures).

Vlastník nemovitosti, který souhlasil s tím, aby jeho nemovitost sloužila jako zajištění úvěru/půjčky, tzn. uzavřel zástavní smlouvu k nemovitosti.

Právo k věci cizí (movité, nemovité), k pohledávce, k cennému papíru, k ochranné známce. Zajištění pohledávky tím, že v případě jejího nesplnění je zástavní věřitel oprávněný domáhat se uspokojení ze zastavené nemovitosti.

Pokud upisovatel nesplatil celý emisní kurz upsané akcie před zápisem společnosti do obchodního rejstříku (tzv. nesplacená akcie), vydá společnost po tomto zápisu upisovateli zatímní list nahrazující všechny jím upsané a nesplacené akcie jednoho druhu.

Ziskový výnos se počítá jako podíl zisku po zdanění a tržní kapitalizace podniku. Použitelnost ziskového výnosu je omezena stejně jako u dividendového výnosu.

Dvě společnosti se mohou lišit v datu vykazování a zisky se mohou vztahovat k různým obdobím.

Často se publikuje reciproká hodnota ziskového výnosu označovaná jako poměr P/E, tj. poměr momentální tržní ceny akcie podniku k zisku podniku připadajícího na jednu akcii.

V případě zneužití platební karty nebo podezření ze zneužití případně zaúčtování neznámých či neoprávněných transakcí neprodleně kontaktujte nonstop Klientskou linku platebních kartu na číslo 955 512 230 a kartu stoplistujte. Předejdete tak případnému zneužití karty a minimalizujete ztráty. Pro sepsání reklamace kontaktujte svého bankovního poradce.

V případě ztráty platební karty neprodleně kontaktujte nonstop Klientskou linku platebních karet na čísle 955 512 230 a kartu stoplistujte. Předejdete tak případnému zneužití karty a minimalizujete ztráty.