Společenská odpovědnost

Komerční banka, součást mezinárodní skupiny Société Générale, realizuje svou obchodní činnost s ohledem na potřeby a zájmy celého lidského společenství. Naším cílem je přispívat ke společnému dobru v rovině hospodářské, sociální i ekologické. Společenská odpovědnost Komerční banky vychází z respektu k hodnotám a zásadám formulovaným mj. v těchto klíčových dokumentech:

  • Všeobecná deklarace lidských práv a související úmluvy (zejména Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech)
  • Hlavní úmluvy Mezinárodní organizace práce
  • Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví
  • Směrnice OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) pro nadnárodní podniky

V oblastech spojených s ekologickými, sociálními či etickými tématy se řídíme dvanácti sektorovými a mezisektorovými politikami uplatňovanými v rámci skupiny Société Générale.

Příklady společensky odpovědné činnosti KB

V ekonomické oblasti Komerční banka například důsledně dbá na zodpovědné řízení rizik a transparentnost. Pro jednání a vystupování zaměstnanců zde platí přísná pravidla, která banku ochraňují před korupčním jednáním.

ochraně životního prostředí přispívají opatření snižující provozní dopad banky na okolí. Už od roku 2009 mají například všichni zaměstnanci KB možnost třídit odpad. Od roku 2015 přibyly sběrné boxy na použité baterie umístěné ve všech budovách KB. Zaměstnanci je mohou využívat i pro baterie ze svých domovů.

Komerční banka také zajišťuje zpětný odběr prázdných tiskových kazet a tonerů, svítidel, stavebního odpadu, odpadu z kuchyní nebo chladiva z klimatizací. KB od roku 2011 nakupuje zelenou energii a používání LED osvětlení je ve všech budovách KB standardem. Také díky tomu klesla spotřeba elektřiny v roce 2015 oproti předchozímu roku o 4,4 %.

Strategická vize Komerční banky v oblasti lidských zdrojů spočívá v budování dlouhodobého partnerství se zaměstnanci. KB je otevřená všem lidem, respektuje jejich různost a například jen v roce 2015 zaměstnala 85 zdravotně postižených. Pro zaměstnance skupiny KB připravuje banka širokou nabídku vzdělávacích aktivit a programů, které v roce 2015 využilo 79 % kolegů.

Ve vztahu k veřejnosti se KB zapojuje do podporování kulturních událostí, sportů, vzdělání a v neposlední řadě podporování sociálně a duševně znevýhodněných lidí.

Pět strategických priorit

Činnost Komerční banky, pokud jde o vztah ke společenské odpovědnosti, spočívá na pěti strategických pilířích.