Nabídka bankovních služeb na principu solidarity

Komerční banka má ve svém portfoliu již řadu produktů a služeb, které spadají do oblasti tzv. zelených a solidárních produktů. I nadále však věnuje své inovátorské úsilí směrem k rozšíření produktového portfolia o produkty a služby spojené s charitou.

Financování

K trvale udržitelnému rozvoji přispívá Komerční banka financováním projektů s pozitivním dopadem na potřeby obyvatelstva, životní prostředí či hospodářský rozvoj regionů. K těmto účelům slouží následující produkty z portfolia KB.

  • EuroInovace – Malé a střední inovativní podniky mohou těžit z podpory formou úvěru EuroInovace, který je k dispozici za zvýhodněných podmínek ve spolupráci s  Evropským investičním fondem (EIF).
  • EuroPremium Young – V rámci programu mají firmy, které pomáhají lidem do 30 let získat zaměstnání, nárok na nižší úrokové sazby úvěrů od Komerční banky. V roce 2015 tak KB podpořila přibližně 160 firem a poskytla úvěry v celkové výši 3,2 miliardy Kč.
  • EuroMuni – Program EuroMuni poskytuje formou slevy z úrokové sazby úvěru podporu municipalitám při realizaci jejich rozvojových projektů.
  • EuroEnergy – Skrze tento program mohou firemní klienti Komerční banky získat pro své projekty směřující ke snížení spotřeby energií financování s nižšími úrokovými sazbami a benevolentnějšími požadavky na zajištění. Komerční banka se stala první bankou v České republice, která se k této iniciativě připojila.

Investiční bankovnictví

  • Emisní povolenky – KB se zapojuje do ochrany životního prostředí i prostřednictvím obchodů s emisními povolenkami. V roce 2015 KB s klienty uzavřela obchody s emisními povolenkami o celkovém objemu téměř 130 miliónů EUR, což představuje zhruba 16,5 miliónů zobchodovaných CO2 povolenek.
  • Transparentní účty – Takzvané transparentní účty umožňují zveřejnění transakční historie na internetu a jsou poskytovány zdarma. Tuto službu nejčastěji využívají nadace a nadační fondy, obecně prospěšné organizace, spolky, municipality, politické strany či společenství vlastníků bytových jednotek nebo bytová družstva. Zkrátka všechny subjekty, které chtějí být ve své činnosti maximálně transparentní. KB ke konci roku 2015 evidovala 435 takových účtů.
  • Speciální programy – Koncept MojeOdměny přináší klientům KB odměny za jejich aktivitu při využívání produktů KB. Není nutné se do konceptu jakkoli hlásit, jedná se o automatickou službu, která odměny převádí na účty aktivních klientů.