Nadace Jistota

Nadace Komerční banky JISTOTA byla založena 9. září 1994. Za takřka 20 let své existence získala postavení jedné z nejvýznamnějších firemních nadací v České republice. Nadace finančně podporuje projekty zdravotně-sociálního charakteru, projekty v oblasti rozvoje občanské společnosti a vzdělávání. Nemalé prostředky z rozpočtu nadace plynou také na podporu osob v tíživé životní situaci a zdravotně postiženým spoluobčanům.

Hlavním posláním Nadace je pomáhat v konkrétních projektech. Nadace Komerční banky Jistota patří podle žebříčku Fóra dárců pravidelně mezi deset největších firemních nadací v Česku – za dobu své existence přispěla na podporu nejrůznějších projektů částkou přesahující 120 milionů korun.

Nadace podporuje projekty nejen celorepublikového významu, ale také projekty zaměřené na určitý region. Regionální projekty jsou realizovány v těsné součinnosti s pobočkami Komerční banky.

Více informací o činnosti nadace, konkrétních projektech, partnerech i dárcích naleznete na stránkách www.nadacejistota.cz.