Nadace Jistota

Nadace Jistota podporuje již 20 let projekty z oblasti sociálních a zdravotních služeb se zaměřením na seniory a děti. V roce 2015 tak Nadace podpořila celkem 107 projektů, a to především díky finančnímu příspěvku ze strany Komerční banky a jejích dceřiných či sesterských společností, ale také díky iniciativě zaměstnanců, kteří nejenom přispívají finančními dary, ale tvoří rovněž správní a dozorčí radu nadace. Celková hodnota darů schválených nadací v roce 2015 přesáhla 9 400 000 Kč.

Nadace pokračovala v podpoře hospicových zařízení a organizací, které se ve své činnosti zaměřují na aktivizaci dětí a dospělých se zdravotním či sociálním hendikepem. Hendikepovaní sportovci získali částku ve výši 680 000 Kč díky podpoře nadace pro Český ragbyový svaz vozíčkářů, Atletiku vozíčkářůSport bez předsudků.

Nadace také poskytla 576 972 Kč na údržbu babyboxů pro odložené novorozence.

Nadace Jistota se zavázala poskytnout v průběhu následujících tří let částku ve výši 2 300 000 Kč spolku Dům tří přání na pomoc dětem v krizi a dalších více než 750 000 Kč spolku NAUTIS, který se věnuje osobám s autismem.

Nadace se rozhodla držet aktuálních trendů i ve sféře hospicové péče a částkou 250 000 Kč podpořila projekt nově vzniklého Centra paliativní péče. Podobný projekt uzavřela nadace i s domácím hospicem Cesta domů, kterému na období dvou let přislíbila částku 360 000 Kč.

Na poli nefinanční podpory nadace realizovala první dva běhy Finanční gramotnosti pro nízkoprahové kluby a financovala významný výzkum v oblasti integrace mladých lidí z dětských domovů, realizovaný spolkem Mimo domov společně s organizací Letní dům.

Již třetím rokem poskytoval projekt Srdeční záležitosti podporu zaměstnancům Skupiny KB v jejich dobrovolnických aktivitách. Podpora byla poskytnuta celkem 10 projektům, v celkové výši téměř 900 000 Kč.

Tradiční golfový turnaj organizovaný nadací vynesl částku 212 000 Kč, kterou nadace navýšila na 400 000 Kč a následně rozdělila mezi organizace Letní dům, z.s., pomáhající mladým lidem při odchodu z dětského domova a spolek Atletika vozíčkářů.