Občanská společnost

Nedílnou součástí CSR Komerční banky tvoří sponzoring, filantropie a společenská angažovanost zaměstnanců.

Sponzoring

Komerční banka se zaměřuje na podporu kultury, sportu a vzdělávání. Je partnerem institucí, projektů a akcí celospolečenského významu, přičemž klade důraz především na mimořádný lidský, společenský či umělecký aspekt projektů. KB si zakládá zejména na dlouhodobé spolupráci.

  • Žádost o sponzoring vyplňte a zašlete s případnými přílohami na adresu: Komerční banka, a.s., odbor Komunikace, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 nebo elektronicky na e-mail: sponzoring@kb.cz.

Mezi největší sponzorovaný subjekt z oblasti kultury patří Národní galerie v Praze. V loňském roce Komerční banka rozšířila spolupráci s Národní galerií o podporu vstupného do stálých expozic pro děti a mládež do 18 let a studenty do 26 let. Nyní mají tyto skupiny vstup zdarma. Vivaldianno 2015 byl další velký kulturní projekt, který KB v roce 2015 podpořila.

Rovněž pokračovala již tradiční spolupráce s Festivalem francouzského filmu, který představuje nejlepší filmy natočené ve francouzské produkci či koprodukci, a patří mezi nejvýznamnější filmové festivaly v ČR.

Sponzoring neprofesionálního sportu se zaměřuje především na projekty, které přinášejí radost a zábavu nejširší veřejnosti.

KB se rozhodla pokračovat v dlouhodobé podpoře florbalu, který patří mezi nejrozšířenější sporty v České republice a nadále tak zůstává hlavním partnerem České florbalové unie. Výrazným českým fenoménem je také hasičský sport. Jde o fyzicky náročný a divácky atraktivní sport, který bezezbytku naplňuje myšlenku: „Na partnerství záleží“. KB je od roku 2012 sponzorem Mistrovství ČR v požárním sportu.

Spojení Komerční banky se Zoologickou zahradou hl. m. Prahy se řadí k těm nejúspěšnějším. Za už více než deset let trvající podporu si KB v prosinci 2015 převzala ocenění Velký Richard pojmenované po oblíbeném zástupci goril nížinných v ZOO Praha.

Dobrovolnictví

Komerční banka každoročně organizuje řadu dobrovolnických aktivit, do nichž se mohou zapojit zaměstnanci celé skupiny KB. Zaměstnanci KB tak podporují projekty zaměřené na pomoc potřebným a kvalitu životního prostředí. V roce 2015 bylo na celobankovní úrovni zorganizováno a podporováno celkem sedm velkých charitativních aktivit. Celá řada dalších iniciativ vzniká v rámci jednotlivých útvarů banky.

  • Darování krve – Ve spolupráci s nemocnicemi v Praze, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Plzni, Liberci, Ústí nad Labem, Ostravě, Olomouci, Zlíně a Brně již po osm let probíhá darování krve na půdě KB. V roce 2015 se k dobrovolnému darování krve přihlásilo více než 200 zaměstnanců.
  • Do práce na kole – Zaměstnanci Komerční banky se akce Do práce na kole účastní pravidelně. V roce 2017 se do této soutěže o zelené jarní kilometry, kterou vyhlašuje iniciativa Auto*Mat, zapojilo 195 zaměstnanců v 54 týmech, kteří celkem najeli 51 034 km. Snížili tak produkci CO2 přibližně o 4,5 tuny. Za šest let jsme v Komerční bance najeli v rámci DPNK neskutečných 199 480 km a tím jsme ušetřili více než 19,8 tuny CO2. Na charitu bylo díky příspěvkům vybráno přes 115 000 Kč.
  • Výtvarná soutěž – V souvislosti se Světovým dnem vody proběhl v červnu 2015 první Evropský týden udržitelného rozvoje. V rámci této akce uspořádala Komerční banka výtvarnou soutěž. Děti zaměstnanců do soutěže malovaly obrázky na téma „Šťastná planeta“ a „Moje město snů“.
  • Sbírka brýlí – Během léta 2015 uspořádala Komerční banka akci s cílem vybrat co nejvíce nepotřebných brýlí. Všechny vybrané kusy byly předány mezinárodní organizaci Lions Club International, která se jejich sběrem a distribucí zabývá již dvacet let. Celkem se podařilo nasbírat 1 500 párů brýlí.
  • Aukce zaměstnaneckých fotografií – Dalším projektem, ve kterém se angažují zaměstnanci KB, je každoroční aukce zaměstnaneckých fotografií. V roce 2016 bylo do soutěže o nejlepších 13 fotografií zasláno 229 přihlášek. Vybrané fotografie byly vytištěny ve velkém formátu, zarámovány a zaměstnanci je dražili. Z fotografií byl také vytvořen kalendář určený rovněž k prodeji. Výtěžek z aukce a z prodeje kalendáře činil téměř 100 000 Kč. Vybraná částka byla Nadací Jistota zdvojnásobena a výtěžek byl rozdělen dle výběru zapojivších se zaměstnanců mezi tyto subjekty: Babybox pro odložené děti, Dům tří přání pro sociálně hendikepované, Český ragbyový svaz vozíčkářů pro zdravotně hendikepované a Centru paliativní péče.
  • Sbírka oblečení – Na podzim roku 2015 Banka ve svých čtyřech pražských budovách centrály uspořádala sbírku oblečení ve prospěch neziskové organizace Borůvka Praha o.p.s. Bylo vybráno přibližně 900 kg oblečení, které bude prodáno v charitativním secondhandu Koloběh, nebo předáno těm, kdo ho potřebují.
  • Movember – V listopadu se Komerční banka připojuje k akci Movember na podporu výzkumu rakoviny prostaty. Účast vyjádřili někteří muži z řad zaměstnanců pěstěním kníru, který je symbolem akce. Současně se přidala i tzv. Prostá výzva, která měla za cíl hlavně osvětu nutnosti preventivních prohlídek. Výzvu k účasti na preventivních prohlídkách díky snaze zaměstnanců KB přijalo 4 800 mužů. Ve sbírce pořádané napříč Bankou se v rámci Movembru vybralo 24 000 Kč.

Finanční začlenění

  • Finanční gramotnost – Zaměstnanci Komerční banky se i v roce 2017 přidali k projektu Bankéři do škol organizovaném Českou bankovní asociací v úzké spolupráci se vzdělávací společností SCIO. Za podpory Nadace Jistota a ve spolupráci se společností Accenture pokračovala KB ve vzdělávání mladých lidí, kteří opouštějí dětské domovy a vstupují do pracovního života. Zaměstnanci distribuční sítě školili děti z dětských domovů přímo na pobočkách KB. Program byl zakončen soutěží, ve které mládež doložila prakticky své nově nabyté vědomosti.
  • Poradna při finanční tísni – Komerční banka je partnerem Poradny při finanční tísni již od jejího vzniku v roce 2008 a jmenuje dva zástupce z řad svých zaměstnanců do správní rady Poradny. Poradna při finanční tísni je obecně prospěšnou společností, která se zaměřuje na poskytování bezplatného a nezávislého dluhového poradenství občanům. Podporuje klienty v jejich snaze řešit svou finanční tíseň či insolvenci a pomáhá při podávání návrhu na oddlužení. Součástí činnosti Poradny je také působení na spotřebitele, aby získali hlubší finanční a právní povědomí v oblasti přijímání úvěrů a půjček. V roce 2015 podpořila Komerční banka Poradnu darem ve výši 1 678 964 Kč. Tyto prostředky byly použity na poskytování poradenství a na zajištění provozu Poradny.