Odpovědný zaměstnavatel

Pracovní prostředí a diverzita

Komerční banka vnímá různost svých zaměstnanců jako významnou pozitivní hodnotu, která v důsledku napomáhá výkonu každého člena týmu. Banka proto dbá na:

  • rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem
  • genderovou diverzitu
  • zaměstnávání zdravotně postižených

Principy odměňování zaměstnanců 2015

Politika odměňování v KB sleduje tyto základní principy:

  • Princip interní spravedlnosti – Za stejnou práci a stejný výkon za stejných transparentních okolností náleží stejná odměna.
  • Princip externí konkurenceschopnosti – Při jeho naplňování využíváme i pravidelných průzkumů trhu.
  • Princip zohlednění rizik – Odměňování zůstává v souladu se zdravým a efektivním řízením rizik.

Struktura odměňování se skládá ze tří složek:

  • základní mzda za odvedenou práci
  • pohyblivá složka odměňování za dosažený výkon
  • zaměstnanecké benefity podporující sounáležitost zaměstnanců se skupinou KB

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

Komerční banka připravuje pro své zaměstnance širokou nabídku vzdělávacích aktivit a programů. V roce 2015 každý zaměstnanec věnoval v průměru 6,1 dne vzdělávání, nepovinná školení absolvovalo 79 % kolegů.

Vyhledávání a získávání talentů

Komerční banka v roce 2015 pokračovala ve spolupráci s vysokými školami, univerzitami a studentskými organizacemi a v hodnocení českých studentů se umístila mezi stovkou zaměstnavatelů na 22. místě, tj. nejvýše z bankovních institucí.

SG zaměstnanecký barometr

V průběhu května 2015 projevilo 76 % zaměstnanců své názory v průzkumu spokojenosti (konaném každé 2 roky). Celková situace Komerční banky zůstává podle většiny zaměstnanců stabilní, případně se zlepšuje. Tempo změn odpovídá očekávání a oproti předchozím rokům se také zvýšila informovanost o akčních plánech připravených na základě minulého průzkumu.