Většina bank studentům nepůjčí

Všechny informace z trhu Pátek, 9. 7. 2004

Nabídka dlouhodobých studentských úvěrů je omezená, většina bankovních ústavů trvá na pravidelném příjmu.

Pro některé zájemce o studium na vysoké škole je jedinou možností, jak financovat všechny nezbytné náklady, čerpání úvěru. Na trhu jsou ale jen dvě banky, které studentům nabízejí dlouhodobé úvěry s možností odkladu splátek na dobu studia. Další tři jim poskytují zvýhodněné vedení účtu a kontokorent.

Nabídka studentských úvěrů mezi bankami

Dlouhodobý úvěr je možné získat jen u České spořitelny a Komerční banky. Tato skutečnost je překvapivá v kontrastu k aktuálnímu boomu spotřebitelských úvěrů, které bonitnímu klientovi obratem půjčí až pět set tisíc korun bez udání účelu. Banky upřednostňují jistotu pravidelné splátky. Nebojují o skupinu perspektivních klientů, kterými studenti vysokých škol v dlouhodobém horizontu jsou.

Jedničkou v absolutní výši půjčky je Komerční banka s úvěrem Gaudeamus. Ten může dosáhnout částky až půl miliónu korun, doba splatnosti činí deset let a úrok se pohybuje mezi 6,5 až 11,29 procenta. Sazba vyplývá z posouzení bonity konkrétního klienta, součástí hodnocení je například kvalita zajištění. "Průměrná výše sjednaného úvěru se u nás pohybuje kolem 116 tisíc korun, v současné době máme v portfoliu více než 2800 uzavřených úvěrů," uvedla mluvčí Komerční banky Marie Petrovová.

Druhá jmenovaná banka - Česká spořitelna od loňského roku půjčí studentovi v rámci nového programu Student+ až 300 tisíc korun, a to s pevným úrokem 8,9 procenta po celou dobu trvání úvěru.

Zájemci o studentský úvěr však musí u obou bank počítat s nutností ručení. Ideálním ručitelem jsou rodiče, ze zákona oba, pokud jsou v manželském poměru. Komerční banka vítá i ručení vkladem nebo stavebním spořením. Od určité částky je možné ručit nemovitostí.

Bude-li školné, pro řadu lidí bude půjčka nutností

Důležitá úleva a hlavní vlastnost studentských úvěrů je možnost splácet během studia pouze úroky a s umořováním začít až po jeho ukončení.

Tuto možnost však většina studentů nevyužívá a snaží se splácet již během studia. Odložení splátek je navíc poměrně riskantní při současné vysoké nezaměstnanosti. Ta totiž ohrožuje jistotu, že student po ukončení vysoké školy najde zaměstnání s takovým příjmem, aby mohl bez větších potíží půjčku splácet. I to je jeden z argumentů proti zavedení školného na veřejných vysokých školách.

Právě s hrozbou školného se úvěrové produkty pro studenty stávají aktuální. Zavedení školného, o kterém bude poslanecká sněmovna v září hlasovat, by mohlo přinést průlom v jinak omezené nabídce studentských úvěrů. Pro mnoho uchazečů o studium na vysoké škole by se totiž v takovém případě čerpání úvěru stalo jedinou možnou alternativou, jak financovat vzniklé náklady.

Václav Roubíček, iniciátor novely, která Senátem prošla v červnu, k tomu říká: "Cílem je vyhnout se bankovním půjčkám, ale pokud by novela prošla, jsou připraveny minimálně čtyři banky, aby svým produktem uspokojily potřeby studentů." Jako relevantní ústavy uvádí Českou spořitelnu, Komerční banku, ČSOB a eBanku.

Alternativou může být běžný spotřebitelský úvěr

"Pokud jde o úvěr na studium či školné, specializovaný produkt sice nenabízíme, ale je možné doporučit běžný spotřebitelský úvěr. O něj mohou zažádat rodiče studenta, kteří díky svému příjmu mají lepší bonitu a tím mají nárok na výhodnější podmínky. Spotřebitelský úvěr je bezúčelovou půjčkou, a tak je možné ji využít i k financování nákladů spojených se studiem na vysoké škole," řekla Pavla Paseková, tisková mluvčí eBanky.

Standardní spotřebitelský úvěr sice může posloužit jako alternativa malé nabídce studentských půjček na trhu, je ale třeba počítat s absencí výhod, se kterými jsou spojeny právě úvěry na studium. Především je u nich vyšší úroková sazba a čerpat tuto půjčku musí vždy rodiče. Aby půjčku mohl čerpat student, musel by sám doložit dostatečný příjem.

Řada peněžních ústavů však o studenty v tomto ohledu nestojí. U studentů je nutné nastavit nižší úrokovou sazbu, smířit se s odložením splácení a vedení úvěru prakticky dotovat. To pro řadu bankovních domů není příliš atraktivní.

Zájem o studentské půjčky je ale slabý také ze strany samotných klientů. Petra Kopecká z HVB Bank, bankovního domu nabízejícího rychlé hotovostní úvěry, říká: "Naše klientela se rekrutuje z jiné třídy zákazníků, o studentské úvěry není velký zájem."

Krátkodobě může pomoci kontokorent

Nejsnadnější cestou k penězům pro studenty je uzavření smlouvy o kontokorentu, který umožňuje přečerpání účtu do určitého limitu kdykoliv podle potřeby. Dani za vysoký komfort je ale úroková sazba, která se pohybuje od 12 do 13,9 procenta. Navíc úvěr je vždy nutné nejpozději do jednoho roku splatit (mít kladný zůstatek na studentském účtu).

Kontokorentní úvěr mohou posluchači vysokých škol bez dalšího získat prakticky ve všech bankách, které nabízejí vedení studentského konta. Výjimku tvoří eBanka, která pro povolený debet do výše 150 tisíc korun vyžaduje patřičný příjem. V ČSOB, České spořitelně, Komerční bance a ve Waldviertler Sparkasse mohou studenti bez doložení bonity získat úvěrový rámec od pěti do dvaceti tisíc korun. V individuálních případech lze tuto částku u některých bank navýšit, za předpokladu pravidelného příjmu nebo ručení rodičů.