Komerční banka navázala spolupráci s Českou exportní bankou

Všechny informace z trhu Pátek, 11. 7. 2014

Komerční banka uzavřela dne 20. 6. 2014 s Českou exportní bankou „Dohodu o podmínkách spolupráce při poskytování podpory subjektům malého a středního podnikání“. Na základě této dohody může Komerční banka nabízet svým klientům – subdodavatelům konečných exportérů, zvýhodněné úvěry na profinancování kontraktu a k jejich zajištění využít bankovní záruky České exportní banky.

Program je vhodný zejména pro podniky, které se formou různě velkých subdodávek podílejí na obchodních případech vývozců a jejichž obrat/příjmy významně nepřesahují korunový ekvivalent 50 mil. EUR. Podstatou spolupráce mezi oběma subjekty je zvýhodněné financování poskytované Komerční bankou, které je zajištěno kvalitní bankovní zárukou vystavenou Českou exportní bankou.

Hlavní výhody programu:

  • přístup k provoznímu financování i v případě, že klient nemá potřebné vlastní zajištění (jako hlavní zajišťovací instrument slouží zástava pohledávek z kontraktu s exportérem)
  • široká dostupnost v celé prodejní síti Komerční banky
  • bankovní záruka za úvěr vystavená Českou exportní bankou až do výše 100 % jistiny úvěru a 80 % hodnoty subdodávky

Komerční banka považuje uzavření této dohody za další důležitý krok k podpoře exportu středních a malých firem. Jako první této možnosti využily významné strojírenské firmy Strojírna Tyc, s.r.o. a ZVU Potez, a.s.

Podrobné informace o tomto financování najdete na stránkách Komerční banky, informace o České exportní bance, jejích programech a podporách, včetně formulářů žádostí najdete na www.ceb.cz.