Tiskové zprávy

Vyhledávání v tiskovém centru

Archiv 2002

Komerční banka jako první banka ve střední Evropě zahájí pilotní provoz čipových karet EMV

Komerční banka byla jako první banka ve střední Evropě úspěšně certifikována mezinárodní asociací VISA pro vydávání elektronických čipových karet podle mezinárodního standardu EMV.

PC komplet = komplexní internetové bankovnictví KB

Komerční banka uvádí na trh nový produkt - PC komplet, který je jedinečným řešením pro zájemce o internetové bankovnictví KB.

Představitelé tří největších bank se dnes schází se zástupci vlády

Generální ředitelé tří největších českých bank - České spořitelny, Československé obchodní banky a Komerční banky se dnes večer schází s premiérem, Vladimírem Špidlou, guvernérem ČNB, Zdeňkem Tůmou, a ministrem financí, Bohuslavem Sobotkou. Zmíněné banky, které obsluhují více než 80 % trhu v ČR, se po úspěšném ukončení privatizačního procesu, jako plně soukromé subjekty, stávají novým partnerem pro společnost.

Komerční banka jako první banka v ČR zahájila migraci sítě svých obchodních míst na chipovou technologii

Komerční banka v letošním roce zahájila přípravnou fázi pro přechod svých platebníchkaret s magnetickým proužkem na technologii chipových karet dle standardů karetních asociací. Tato změna přinese větší bezpečnost provádění transakcí zejména v části ověřování platební karty a oprávněnosti daného držitele k provedení příslušné transakce.

Internetové bankovnictví KB pro studenty zdarma!

Od prvního prosince nabízí Komerční banka všem studentům vysokých škol možnost bezplatného využívání internetového bankovnictví - moje banka.

Komerční banka vybrala společnost General Electric Capital Corporation pro koupi pohledávek v procesu vymáhání

Představenstvo Komerční banky, a.s., vybralo společnost General Electric Capital Corporation ze tří potenciálních investorů, kteří postoupili do užšího výběru zájemců o koupi portfolia pohledávek Komerční banky, jenž je v procesu vymáhání a je částečně kryto státní garancí. Jedná se o portfolio v celkové nominální výši 20 miliard Kč, které bude prodáno za cenu přesahující částku 4 miliardy Kč. Kupní cena v některých případech dosáhne hodnoty jistiny pohledávky. Komerční banka pro menší výhodnost neakceptovala nabídky předložené společnostmi Deutsche Bank a Salomon Brothers Holding Company.

Anglický soud rozhodl ve prospěch Komerční banky proti anglické společnosti Stone & Rolls Limited

Komerční banka oznamuje, že dnes byl anglickým soudem vynesen rozsudek v její prospěch proti anglické společnosti Stone & Rolls Limited a panu Zvonko Stojevicovi (osobě chorvatské národnosti, která podniká především ve Velké Británii, Rakousku a Rusku nebo ve vztahu k těmto zemím). Tato skutečnost je dalším a velmi důležitým krokem v případu BCL, o jehož detailech informovala oznámení Komerční banky již dříve.

Komerční banka mění provoz některých poboček po dobu zasedání NATO

V souvislosti se schůzkou nejvyšších představitelů NATO nebudou pro veřejnost dočasně přístupny dvě pobočky Komerční banky, a to v Kongresovém centru a v Karlíně.

Komerční banka poskytuje bankovní služby účastníkům zasedání NATO

Komerční banka bude jako oficiální partner schůzky NATO na nejvyšší úrovni poskytovat kompletní bankovní služby všem jejím účastníkům. KB chápe partnerství s organizátorem summitu NATO jako ocenění její příslušnosti ke společnostem nabízejícím produkty a služby na špičkové úrovni.

Michal Heřman odchází z Komerční banky

Komerční banka - Generální partner Národního divadla

Komerční banka a Národní divadlo dnes slavnostně podepsaly Smlouvu o partnerské spolupráci. Na základě této dohody se Komerční banka stává Generálním partnerem Národního divadla.

Produkt nabízený KB je v souladu s českou legislativou

Komerční banka zdůrazňuje, vzhledem ke komentáři publikovanému v Hospodářských novinách, že její produkt "Vital" respektuje české zákony.

KB snížila úrokové sazby spotřebitelských úvěrů

Komerční banka dosáhla za tři čtvrtletí roku 2002 6 308 mil. Kč nekonsolidovaného čistého zisku

Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů a výnosů, včetně nákladů na restrukturalizaci, dosáhl hodnoty 56,7 %.

KB bude spolupracovat s Hl. m. Praha při poskytování speciálního úvěru na nemovitost

V rámci rozšíření pomoci občanům postižených povodněmi byl dnes, tj. 29. října 2002, schválen návrh Dohody o spolupráci mezi Komerční bankou a Hl. m. Praha při poskytování zvýhodněných úvěrů.

Pobočka KB Karlín obnovuje provoz po záplavách

Guy Poupet zvolen místopředsedou představenstva KB

Představenstvo Komerční banky na svém středečním zasedání zvolilo Guy Poupeta svým místopředsedou a náměstkem generálního ředitele. Z pověření generálního ředitele KB budou do jeho pravomoci spadat následující oblasti: retailové bankovnictví (marketing, distribuční kanály), investiční bankovnictví (kapitálové trhy a podnikové bankovnictví), informační technologie, bankovní provoz a podpůrné služby

Svět se mění, KB také

V souvislosti se zavedenim nové firemní identity změnila Komerční banka svůj přístup ke klientům. KB je univerzální bankou, která obsluhuje jak klienty z řad občanů a podnikatelů, tak velkou korporátní klientelu. Nově zavedená organizace obchodní sítě KB povede k podstatnému zlepšení úrovně služeb všem klientům.

Nová éra, nové produkty

V souvislosti se zavedením nového přístupu ke svým klientům, rozšířila KB i stávající nabídku produktů pro občany. Nově nyní KB nabízí možnost spoření se spořícím programem Vital či pohodlnou každodenní obsluhu svých financí v rámci balíčku Perfekt konto.

Nová Komerční banka zavádí novou firemní identitu

Komerční banka mění od dnešního dne svoji korporátní identitu. Celý proces změny image souvisí s dynamickým rozvojem banky, vyjadřuje její novou strategii a příslušnost k silné mezinárodní Finanční skupině - Société Générale. Komerční banka se tak dnešním dnem stala první universální bankou Skupiny SG, která přijala novou firemní identitu Skupiny Société Générale.