Tiskové zprávy

Vyhledávání v tiskovém centru

Archiv 2004

Zájem o platební styk KB roste!

Počet i objem transakcí zahraničního platebního styku prováděného prostřednictvím KB se od vstupu České republiky do Evropské unie zvýšil o desítky procent.

Počet i výše úvěrů rok od roku stoupají

Na přelomu listopadu a prosince vyvrcholil v Komerční bance (KB) zájem o bankovní úvěry typu spotřebitelský úvěr, kreditní karta a povolený debet. Rok od roku stoupá počet lidí, kteří tuto formu financování využívají, a také výše jednotlivých úvěrů. Naopak v prvních měsících nového roku zájem o úvěry opadá.

Státní úvěr pro mladé rodiny lze doplnit zvýhodněným hypotečním úvěrem KB

Komerční banka připravila speciální nabídku, která může vhodně doplnit státem poskytovaný úvěr pro mladé rodiny.

Pojišťovací poradci musí od nového roku používat speciální účet - KB jim nabízí výhodné řešení

Komerční banka vychází vstříc pojišťovacím zprostředkovatelům a nabízí jim specializovaný balíček produktů a služeb Optimum pro pojišťovací poradce. Nabídka byla připravena tak, aby tito klienti mohli splnit podmínky, které jim ukládá zákon. "Od 1. ledna 2005 musejí pojišťovací zprostředkovatelé používat k převodům pojistného speciální bankovní účet oddělený od vlastního hospodaření. Pojišťovacím poradcům proto nabízíme specializovaný balíček produktů a služeb, který obsahuje dva běžné účty, z nichž jeden slouží právě pro převod pojistného mezi pojišťovnou a pojištěným." Vysvětluje Antonín Kopřiva z Marketingu KB.

První seminář o možnostech franšízingu v České republice

"Rozviňte síť Vašeho podnikání v České republice", první seminář o možnostech franšízingu v České republice se zakončil s velmi pozitivními výsledky. Tento seminář, organizovaný Komerční bankou ve dnech 2. a 3. prosince v Praze, umožnil osmi zahraničním franšízorům (poskytovatelům franšízy) objevit možnosti franšízingu v České republice a setkat se s domácími podnikateli majícími zájem o tento druh spolupráce.

Úspěšný rok programu Ponte - očekávané financování grantů ze strukturálních fondů EU 3,7 miliard korun

Program Ponte - ucelený program pro financování projektů v rámci strukturálních fondů EU uvedla KB jako první na českém trhu už v prosinci loňského roku.

Informace o platebním styku a provozu poboček KB před koncem roku

Poslední dny před koncem roku budou všechny pobočky Komerční banky (KB) otevřeny podle své standardní provozní doby s výjimkou zkráceného provozu dne 31. prosince 2004, kdy otevírací doba poboček končí ve 13 hodin.

KB zavádí "Europlatbu" a výrazně zlevňuje zahraniční platební styk pro všechny klienty

S platností od 1. ledna 2005 KB výrazně snižuje poplatky v rámci zahraničního platebního styku zavedením tzv. Europlatby, která výrazně cenově zvýhodňuje platby v rámci Evropské unie. Tímto krokem se KB přibližuje poplatkové strategii EU - tedy zavedení zvýhodněných poplatků za platby v rámci EU.

Stipendia financovaná Komerční bankou letos získaly tři studentky

Druhý ročník soutěže o stipendia CEFRES, která financuje Komerční banka, už zná své vítěze.

KB úspěšně umístila druhou tranši 2. emise HZL

Komerční banka dne 25. 11. 2004 úspěšně umístila 2. tranši 2. emise hypotečních zástavních listů KB vydávaných v rámci dluhopisového programu Komerční banky při emisním kurzu 104,298 % k datu vydání 9. 12. 2004. Celkový umístěný objem je 330 mil. Kč. Hypoteční zástavní listy (ISIN CZ0002000383) jsou splatné v roce 2008 a jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 4,50 % p. a. Úrok je vyplácen jednou ročně zpětně.

Komerční banka nabízí novou kreditní kartu!

Komerční banka rozšiřuje svou nabídku úvěrových produktů o kreditní kartu VISA Electron. Díky této kartě získá klient úvěr od 10 000 do 40 000 Kč, aniž by platil poplatek za vydání karty a banka si neúčtuje ani roční poplatek za vedení karty. Cena za vedení úvěrového účtu činí pouze 30 Kč měsíčně. Pro získání kreditní karty Visa Electron nemusí mít zájemce zřízen u KB ani běžný účet.

KB podporuje vzdělávání podnikatelů

Komerční banka (KB) se stala partnerem vzdělávací akce s názvem "Účetnictví, daně, clo malých a středních podniků po vstupu do EU", kterou pořádá Asociace malých a středních podniků ČR (AMSP) a Institut Svazu účetních. V rámci třídenního cyklu seminářů v Praze a Ostravě se KB rozhodla pro podporu a svou účast na závěrečném třetím dnu v obou městech. Semináře představují pro podnikatele jedinečnou příležitost jak získat souhrnný přehled o aktuálních tématech souvisejících s podnikatelskou činností v České republice po vstupu do EU.

Program Vital přináší výhody již téměř 200 společnostem

Téměř 200 společností již využilo nabídky Komerční banky (KB) pro zaměstnavatele - pojistný produkt Program Vital, který byl uveden na trh v prosinci 2003. Jedná se o nástroj ke zvýšení motivace a loajality zaměstnanců bez zvýšení daňových nákladů.

VITAL GRANT - nová generace životního pojištění v KB

Komerční banka (KB) rozšířila nabídku produktů kapitálového životního pojištění o nový pojistný program - VITAL GRANT.

EBRD a KB podepsaly smlouvu o úvěrové lince na pomoc SME v hodnotě 20 mil. eur

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) poskytne Komerční bance (KB) úvěrovou linku na podporu malého a středního podnikání (SME) v České republice. Tato úvěrová linka, se splatností sedm let, je KB poskytnuta na základě programu EBRD a Evropská komise "SME Finance Facility". KB umožní rozvoj portfolia kvalitních úvěrových aktiv, každé až do výše 125 tisíc EUR.

KB prolomila hranici 100tisícího balíčku pro podnikatele a malé podniky

V říjnu otevřela Komerční banka (KB) 100tisící balíček služeb a produktů pro podnikatele a malé podniky. Zájem o podnikatelské balíčky dokazuje, že jsou schopny uspokojit velmi širokou škálu každodenních bankovních potřeb živnostníků i malých firem.

Komerční banka začala vyplácet dividendy Českého telecomu

Od 20. října vyplácí Komerční banka (KB) dividendy z akcií společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s., za hospodářský rok 2003 z části nerozděleného zisku minulých let. Do dnešního dne hladce proběhla výplata již prvních 10 tisíc akcionářů.

Komerční banka vykázala za první tři čtvrtletí letošního roku nekonsolidovaný čistý zisk ve výši 5,6 miliardy Kč

Komerční banka vykázala za prvních devět měsíců letošního roku podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) nekonsolidovaný čistý zisk ve výši 5,6 miliardy Kč. Tohoto výsledku KB dosáhla díky úspěšnému rozvoji obchodních aktivit, zejména v oblasti úvěrování, rozšiřování služeb přímého bankovnictví a platebních karet a také díky úspěšnému zavedení nových produktů. Výsledkem je růst čistých úrokových výnosů a poplatků a provizí, který vedl ke zvýšení čistých provozních výnosů na srovnatelném základě o 4 %. Celkové náklady banky jsou pod přísnou kontrolou, a tak i přes zvýšení příspěvku do Fondu pojištění vkladů a zvýšení sazby DPH celkové náklady vzrostly jen mírně, o necelá 3 %. Celkový provozní hospodářský výsledek vzrostl o 5 %. Meziroční pokles čistého zisku o 6 % byl ovlivněn loňským jednorázovým rozpouštěním opravných položek, které souviselo s prodejem nedobytných pohledávek. Tento pozitivní vliv se již v roce 2004 se již neopakoval. Meziroční pokles čistého zisku byl dále ovlivněn snížením hodnoty portfolia CDO (cenné papíry zajištěné aktivy). Po odečtení těchto vlivů zůstávají náklady rizika na velmi nízké úrovni 42 bazických bodů.

Komerční banka se stala Bankou roku 2004

Komerční banka získala nejvyšší ocenění a stala se Bankou roku 2004. V devíti kategoriích soutěže získala skupina Komerční banky celkem pět ocenění.

Historicky prvním ombudsmanem Komerční banky byl jmenován Prof. JUDr. Vojtěch Cepl

Prvním ombudsmanem Komerční banky byl jmenován Prof. JUDr. Vojtěch Cepl. Komerční banka je tak první soukromou bankou, která klientům umožňuje nezávisle řešit případné spory. Ombudsman KB je vybírán představenstvem banky, ale není jejím zaměstnancem.