Platební styk a otevírací doba poboček KB na konci roku 2015

Všechny tiskové zprávy

V Praze, 2. prosinec 2015 – Všechny pobočky Komerční banky budou v závěru roku 2015 v provozu ve standardních otevíracích hodinách kromě 31. 12. 2015, kdy bude zkrácena otevírací doba všech poboček do 13:00 hodin.

Komerční banka připravila pro své klienty podrobné přehledy nejzazších termínů, ve kterých je nutné předat příkazy k úhradě (pro tuzemské nebo pro zahraniční platby včetně SEPA plateb), příkazy k inkasu a provést vklady hotovosti na přepážkách, pokud mají být zpracovány a připsány na účty příjemců ještě v roce 2015.

Klienti KB, kteří využívají online služeb přímého bankovnictví, jsou o nejzazších termínech předání příkazů informováni též pomocí vývěsky v příslušné aplikaci. Standardní platby v Kč do jiných bank v ČR je možné předat jejich prostřednictvím nejpozději 30. prosince 2015 do 20:30 hodin (se splatností v tomto dni) a platby v rámci KB 31. prosince 2015 do 20:30 hodin (se splatností v tomto dni). Dne 31. prosince 2015 lze ještě zaslat platby v Kč do jiných bank v ČR s označením expres až do 14:00 hodin. Služba Expresní linka KB bude k dispozici v nepřetržitém provozu i v období Vánoc a novoročních svátků. Platby do zahraničí je možné předat do 29. prosince 2015 (se splatností v tomto dni) a SEPA platby do 30. prosince 2015 (se splatností v tomto dni). Tyto platby je nutné zadat prostřednictvím přímého bankovnictví do 20:30 hodin v případě nekonverzních plateb a do 17:00 hodin u konverzních plateb.

Vklady hotovosti v CZK na účty vedené v jiných bankách v ČR můžete letos poprvé uskutečnit bez omezení ještě 31. prosince 2015 do 11:30 hodin jako superexpresní vklad na přepážce pobočky KB, včetně vkladů na účty vedené v dceřiných společnostech KB a v ČNB.

Detailní informace můžete získat na stránkách www.kb.cz nebo na všech pobočkách KB.

Tabulka uvádí přehled nejzazších termínů, ve kterých je nutné předat příkazy k úhradě a příkazy k inkasu, pokud mají být zpracovány a připsány na účet příjemce ještě v roce 2015.

Druh platby Způsob předání Nejzazší čas předání do KB
Platební příkazy v CZK do jiné banky v ČR *)
úhrady do jiné banky se splatností 30. 12. 2015 v režimu běžné platby

přímé bankovnictví

a) online

b) dávkově

30. prosince 2015

a) do 20.30 hod.

b) do 18.00 hod.

na přepážce pobočky 30. prosince 2015
samoobslužný box 29. prosince 2015
inkasa z účtů v jiné bance se splatností 30. 12. 2015 v režimu běžné platby

Přímé bankovnictví

a) online

b) dávkově

29. prosince 2015

a) do 20.30 hod.

b) do 18.00 hod.

na přepážce pobočky 29. prosince 2015
samoobslužný box 28. prosince 2015
úhrady do jiné banky se splatností 31. 12. 2015 v režimu expresní platby

Přímé bankovnictví

online – express

31. prosince 2015

do 14 hod.

na přepážce pobočky

superexpres

31. prosince 2015

do 11.30 hod.

Platební příkazy v CZK a v jiných měnách v rámci KB
úhrady a inkasa z účtů v KB se splatností 31. 12. 2015 v režimu běžné platby

přímé bankovnictví

a) online

b) dávkově

31. prosince 2015

a) do 20.30 hod.

b) do 18.00 hod.

na přepážce pobočky 31. prosince 2015 do 11.30 hod.
samoobslužný box 30. prosince 2015 
Zahraniční platební styk – odepsání prostředků z účtů plátců**)
standardní úhrady – v JPY na přepážce pobočky 28. prosince 2015 do 15.30 hod.
standardní úhrady – v AUD, BGN, CAD, CNY, DKK, HUF, RUB, SEK, TRY, USD na přepážce pobočky 29. prosince 2015 do 15.30 hod.
standardní úhrady – v CZK, EUR, GBP, HRK, CHF, NOK, PLN, RON na přepážce pobočky 30. prosince 2015 do 15.30 hod.
expresní úhrady – v AUD, CNY, JPY

přímé bankovnictví

online, dávkově

28. prosince 2015 do 17.00 hod.
expresní úhrady – v BGN, DKK, HUF, SEK

přímé bankovnictví

online, dávkově

29. prosince 2015 do 17.00 hod.
expresní úhrady – v BGN, DKK, HUF, SEK na přepážce pobočky 29. prosince 2015 do 14.30 hod.
expresní úhrady – v CAD, CZK, EUR, GBP, HRK, CHF, NOK, PLN, RON, RUB, TRY a USD

přímé bankovnictví

online, dávkově

30. prosince 2015 do 17.00 hod.
expresní úhrady – v CAD, CZK, EUR, GBP, HRK, CHF, NOK, PLN, RON, RUB, TRY a USD na přepážce pobočky 30. prosince 2015 do 14.30 hod.
SEPA platba

přímé bankovnictví

online, dávkově

30. prosince 2015 do 17.00 hod.
na přepážce pobočky 30. prosince 2015 do 15.30 hod.
urgentní úhrady – v DKK a SEK

přímé bankovnictví

online, dávkově

30. prosince 2015 do 13.00 hod.
na přepážce pobočky 30. prosince 2015 do 12.00 hod.
urgentní úhrady – v RUB

přímé bankovnictví

online, dávkově

31. prosince 2015 do 11.00 hod.
na přepážce pobočky 31. prosince 2015 do 10.00 hod.
urgentní úhrady – SEPA platba

přímé bankovnictví

online, dávkově

31. prosince 2015 do 11.00 hod.
na přepážce pobočky 31. prosince 2015 do 11.00 hod.
urgentní úhrady – v CZK, GBP, CHF, NOK

přímé bankovnictví

online, dávkově

31. prosince 2015 do 13.00 hod.
urgentní úhrady – v CZK, GBP, CHF, NOK na přepážce pobočky 31. prosince 2015 do 12.00 hod.
urgentní úhrady – v EUR a USD

přímé bankovnictví

online, dávkově

31. prosince 2015 do 14.00 hod.
urgentní úhrady – v EUR a USD na přepážce pobočky 31. prosince 2015 do 13.00 hod.
urgentní úhrady pro klienty KB – pobočky zahraniční banky na Slovensku, ve všech měnách kromě CNY a HRK

přímé bankovnictví

online, dávkově

31. prosince 2015 do 14.00 hod.
na přepážce pobočky 31. prosince 2015 do 13.00 hod.

*) Za podmínky, že banka příjemce dodrží zákonem stanovené lhůty pro připisování plateb.

**) Konečné datum připsání zahraniční platby na účet příjemce závisí na lhůtách a bankovních dnech platných u banky příjemce.