Sdílíme bankomaty

Vybírejte hotovost zdarma debetní kartou
i z bankomatů MONETA Money Bank

Od 1. 6. 2022 můžete vybírat ze 1400+ bankomatů po celé ČR

Bankomaty nově najdete na místech, kde předtím chyběly

Brzy bude možné v bankomatech MONETA Money Bank i vkládat hotovost

Šetříme energii a snižujeme uhlíkovou stopu obou bank

Co přináší sdílení bankomatů

Od 1. června 2022 můžou klienti KB i MONETA Money Bank vybírat zdarma debetními kartami v bankomatu druhé banky a zobrazit si zůstatek na účtu. Do budoucna chystáme také možnost v bankomatech obou bank zdarma vkládat hotovost na účet a další služby.

Tímto projektem reagujeme na současný evropský trend sdílení bankomatů. Cílem je zrušení duplicitních bankomatů – když je na jednom místě blízko sebe bankomat KB i MONETA Money Bank, jeden z nich zrušíme a místo toho ho instalujeme jinde, kde předtím zcela chyběl. O tom, kam duplicitní bankomaty přesuneme, jste mohli celý srpen hlasovat na www.mamenavyber.cz. O hlasování byl ohromný zájem, a proto jsme se rozhodli postupně přesunout bankomaty na všech 50 míst, pro která jste hlasovali. Lokality, na kterých už stojí přesunutý bankomat, průběžně označujeme na mapě.

V Komerční bance jsme se rozhodli vyzvat ostatní banky na trhu ke spolupráci v oblasti sdílení bankomatů. První vlaštovkou je spolupráce s MONETA Money Bank a doufáme, že do budoucna se k nám přidají i další banky.

Děkujeme, že jste ocenili náš projekt sdílení bankomatů

Za inovativní přístup v oblasti sdílení bankomatových sítí jsme získali prestižní ocenění Bankovní inovátor 2022. Cenu každoročně udílí Hospodářské noviny v rámci soutěže Visa Nejlepší banka. O vítězi kategorie Bankovní inovátor jste rozhodli svými hlasy prostřednictvím online ankety.

Časté otázky

Od 1. 6. 2022 můžete vybírat hotovost zdarma i z bankomatů MONETA Money Bank, a to neomezeně. Výběry hotovosti ze všech bankomatů MONETA Money Bank jsou pro klienty Komerční banky zdarma. To se týká výběrů debetními kartami – včetně firemních.

V případě kreditních karet od KB se výběry hotovostí na bankomatech MONETA Money Bank řídí stejnými podmínkami platnými pro výběry na bankomatech KB.

V první fázi, tzn. od 1. června je možné (vedle výběru hotovostí) zobrazit si zůstatek na účtu vedeném v Komerční bance. I tato služba je pro klienty KB zdarma.

Když vybíráte hotovost v bankomatech MONETA Money Bank, je to stejné, jako kdybyste vybírali v bankomatové síti KB. Možnost dvou výběrů v cizích bankomatech v ČR a ve vybraných evropských státech klientům KB tak nadále zůstává.

Pro následující rok připravujeme možnost vkladu hotovosti pro klienty KB prostřednictvím vkladomatů MONETA Money Bank, a to za stejných podmínek, které platí pro naši vlastní bankomatovou síť.

Současně budeme duplicitní bankomaty (bankomaty obou bank, které jsou na jednom místě blízko sebe, např. v nákupních centrech) přemisťovat do lokalit, kde ani jedna z bank své bankomaty nemá, a zvýšíme tak komfort i pro klienty z těchto oblastí.

Sdílení bankomatů také povede ke snížení spotřeby energií i dalších nákladů nutných k provozování oddělených bankomatových sítí (např. dotace hotovostí, náklady na údržbu). Realizace tohoto projektu se projeví také ve snížení uhlíkové stopy obou bank. Znovu se o něco přiblížíme udržitelnému podnikání.

Klienti KB zatím nemůžou změnit PIN na bankomatech Monety, odblokovat aktivaci KB Klíče nebo aktivovat platební kartu pomocí aktivačního tlačítka. Aktivaci karty je možné provést pouze výběrem hotovosti.

Primárním cílem této spolupráce nejsou úspory. Cílem pro obě banky je především zvýšení komfortu zákazníků, lepší dostupnost bankomatů mimo centra velkých měst a udržitelnější provoz bankomatové sítě.

Pokud v této souvislosti hovoříme o úsporách, pak zejména ve vztahu k udržitelnosti a šetrnosti k životnímu prostředí.

Průměrný náklad na roční provoz jednoho bankomatu závisí na více faktorech. Záleží, o jaký typ bankomatu jde, zda čistě výběrový, vkladový nebo recyklační a na výši nájemného v dané lokalitě. Obecně ale můžeme konstatovat, že je to do 500 tisíc Kč ročně (vč. DPH). 

Průměrná roční spotřeba je cca 2 400 kWh.

Za vysokou spotřebou stojí technika provozu bankomatu, kdy kromě nepřetržitého připojení (el. zdroj, řídicí počítač, dotykový monitor, prvky datové konektivity a zabezpečení, osvětlení atd.) je nutný vyšší odběr elektrické energie k motorovým pohonům mechanických částí bankomatu při každé transakci. V neposlední řadě je to i integrované topení, které udržuje stabilní provozní teplotu a plnou funkčnost bankomatu v chladných obdobích, především u vnějších bankomatů instalovaných ve zdi budov.

Projekt sdílení bankomatové sítě tak bude představovat významnou úsporu energie a tím i snížení uhlíkové stopy, protože při výrobě 2400 kWh elektřiny vznikne téměř jedna tuna CO2.

Podmínky používání bankomatů (včetně poplatků) zůstávají pro klienty Komerční banky a stejně i MONETA Money Bank beze změny. Debetní kartou tedy můžete vybírat z bankomatů obou bank zdarma. 

Výběry kreditní kartou můžou být zpoplatněné podle vaší smlouvy ke kreditní kartě.

Ano, v řadě evropských zemí existuje podobná spolupráce bank v oblasti sdílení bankomatových sítí, např. v Holandsku, Belgii, Švýcarsku nebo i ve Francii, kde záměr sdílet bankomatové sítě nedávno ohlásily 3 velké francouzské banky včetně Société Générale, do jejíž skupiny patří i Komerční banka.

Podnikáme udržitelně

Podívejte se, co dalšího jako banka děláme pro udržitelnou budoucnost.

Více informací