Odklon ČR od uhlí

Jak a proč omezit spotřebu uhlí

Podporujeme Podcast LOOPA Vojty Kovala

Podcast LOOPA Vojty Kovala nabízí pravidelný přísun informací z oblasti udržitelnosti. Náš generální ředitel Jan Juchelka v jedné z epizod popsal přístup KB k udržitelnosti a proč je důležité se tomuto tématu věnovat.

Spotify    Apple Podcasts