Daniel Pitek a jeho hospodářství pod Milešovkou

Daniel Pitek hospodaří pod nejvyšší horou Českého středohoří už téměř dvacet let. Drží se postupů, které využívali naši předci. Jeho pozemky lze poznat snadno, lemují je řady ovocných stromů, nebo jsou to louky plné remízků i tůní zadržujících vodu v krajině. Kromě toho chová krávy, ovce a koně, a spolu s Asociací soukromého zemědělství stojí třeba za projektem Pestrá krajina podporujícím malé a střední podniky i rodinné farmaření jako smysluplné hospodaření, díky kterému je okolní krajina zdravá a schopná lépe ustát výkyvy způsobené klimatickou změnou.

Při svém hospodaření se laureát ekologické Ceny Josefa Vavrušky zabývá otázkou zadržování vody v krajině. Navzdory menším zásobám podzemní vody, než má třeba Francie, Německo či Španělsko, bychom podle něj měli být schopni zachytit velké množství vody z dešťů. Odstraněním starých meliorací a přerušením skruží se zamokří louky a vytvoří se mokřady a tůně, ve kterých voda vydrží velmi dlouho. Důležitou roli sehrají také meze, remízky či aleje, díky kterým voda z terénu neodteče. To vše společně s dostatkem pestrých lesů pak zajistí dlouhodobou udržitelnost.

„Lidé jezdí do přírody na dovolenou, já v přírodě pracuju, takže jsem vlastně na dovolené každý den.“


Daniel Pitek

Tohle je příběh našeho pátého hrdiny. V příštích měsících vám představíme další zelené hrdiny a jejich příběhy, které vás mohou inspirovat k udržitelnosti.