Dalibor Dostál a přírodní rezervace Milovice

Bývalý vojenský výcvikový prostor Milovice je dnes přírodní rezervací, která se stala domovem zubrů, divokých koní a praturů, a pyšní se několika unikáty. Je vůbec první rezervací na světě, kde se tyto tři klíčové druhy velkých kopytníků pasou společně v jedné lokalitě.

Pohled na divoce žijící zvířata se lidem na našem území přitom nenaskytl po celá staletí, byť v České republice patří zubr, divoký kůň a pratur mezi původní živočišné druhy. „Někdy pro zjednodušení říkám, že chránit otevřenou krajinu bez velkých kopytníků je podobný nesmysl, jako chránit les, a nemít v něm stromy,“ říká osmý Zelený hrdina – zakladatel rezervace a ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.

Nejde ale jen o divoká zvířata, krajinu zde uzdravují nově vzniklými tůněmi zadržujícími vodu a navracením organické hmoty do půdy, což pomáhá v adaptaci na změny klimatu.

Prvními obyvateli současné milovické stepi byli divocí koně, jejichž stádo na čtyřicetihektarovou pastvinu umístili v roce 2015. A už po několika měsících proměnili step tak, že se díky nim ohrožené rostliny vrátily i do míst, odkud je husté porosty travin dávno vytlačily.

Po koních následovali zubři, kteří se sem přesunuli z polských rezervací. Ve volné přírodě byl tento druh člověkem vyhuben.

V případě praturů došlo k úhynu těch původních v roce 1627 v Polsku, milovická zvířata jsou tak výsledkem takzvaného zpětného šlechtění, aby vzhledem i chováním odpovídala vyhubenému praturovi.

„Snažíme se obnovovat biologickou rozmanitost na velkých plochách krajiny. Zatímco na malých územích je záchrana ohrožených druhů závislá na aktivitách člověka, na velkých můžeme s pomocí velkých kopytníků obnovit přírodní procesy, které v krajině probíhaly desítky a stovky tisíc let.“

Tohle je příběh našeho osmého hrdiny. V příštích měsících vám představíme další zelené hrdiny a jejich příběhy, které vás mohou inspirovat k udržitelnosti.