Pomáháme rádi

Zaměstnanci se mohou zúčastnit dobrovolnického dne

Ukliďme Česko

Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která každý rok probíhá na území celé České republiky. Komerční banka tuto akci podporuje již od roku 2018. 

Darování krve

V prostorách Komerční banky se několikrát ročně koná darování krve, které zajišťuje mobilní transfuzní stanice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Darování se pravidelně účastní zaměstnanci celé Skupiny KB a všechny termíny pro darování jsou vždy zcela naplněny. Jsme velice rádi, že naši zaměstnanci pravidelně darují krev i v jiných regionálních transfuzních stanicích.

Jezdíme do práce na kole

Podporujeme bezmotorové cestování, a proto se každoročně účastníme květnové výzvy Do práce na kole. Dlouhodobě zlepšujeme podmínky na pracovišti a usnadňujeme zaměstnancům dojíždění na kole.

Pomáháme s Nadací Jistota

Významnou podporu získává Nadace Jistota přímo od zaměstnanců Skupiny KB. Ti se na činnostech nadace každoročně podílejí formou pravidelného příspěvku, jednorázového daru nebo zapojením se do některé z benefičních akcí.