Udržitelné podnikání

Pokud vás zajímá, co jako banka děláme pro udržitelnou budoucnost, podívejte se na naše stránky

Společně uklízíme Česko

Ukliďme Česko je dobrovolnická iniciativa, oficiálně podporovaná KB už od roku 2018. Úklidové akce probíhají na území celé České republiky s cílem uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. V roce 2020 bylo odklizeno 245 tun odpadu, na čemž se podílelo 22 350 dobrovolníků. A ve stejném roce se do úklidů zapojilo 20 skupin registrovaných pod KB. Zkrátka a dobře, bez odpadků všude kolem nás bude příroda zdravější a krásnější!

 

Díky bankovní identitě se přihlásíte i podepíšete dokumenty
telefon v ruce

Jsme na cestě k uhlíkové neutralitě

Při měření uhlíkové stopy v KB za rok 2019 jsme zjistili, že naše emise CO2 dosahují (v přepočtu na jednoho našeho klienta) ekvivalentu 23 kg CO2. Postupně chceme snižovat emise CO2 především úsporou spotřeby elektrické energie a navyšováním odběru obnovitelné energie. Naším cílem je dostat se do roku 2025 na ekvivalent 4,6 kg CO2 na jednoho klienta a v roce 2026 být uhlíkově neutrální.

Odpad využíváme jako zdroj

Celosvětová produkce plastů se zvyšuje a umělé hmoty znečišťují půdu i vodu. Nechceme být součástí takového znečišťování, proto přicházíme s ekologičtější variantou běžné karty, vyrobenou z více než 85 % recyklovaných materiálů. Každá taková karta je šetrnější pro planetu, protože sníží produkci CO2 o 7 g. Pomáháme tak nejen snižovat uhlíkovou stopu, ale přispíváme i k redukci odpadu, nejen toho plastového.

otestujte se kalkulačka KB Rádce ilustrace
muž opisujicí údaje z karty do telefonu

Nadace Jistota pomáhá dětem

V Česku každoročně přibývá počet týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí. Ročně je hlášeno kolem 9 tisíc případů, odhaduje se však, že skutečný počet je 10x vyšší. Nadace Jistota pomáhá rodinám v krizi, samoživitelům, dětem vyrůstajícím mimo domov a podporuje ranou péči. Jen v roce 2021 Nadace Jistota věnovala 6 649 476 Kč na diagnostiku, kompenzační pomůcky, terapeutické vybavení a mzdové náklady odborných pracovníků v přímé péči.

Investujeme do vody
a šetříme ji

Nedostatek vody způsobuje sucho, to má nepříznivé dopady na biologickou rozmanitost i na kvalitu vody. Navíc přináší zhoršování stavu vodních útvarů, úbytek mokřadů, erozi, degradaci a dezertifikaci půdy. Věříme, že naše financování projektů ve vodním hospodářství pomůže k ochraně životního prostředí a udržitelného podnikání. Zlepšujeme kvalitu vody a zefektivňujeme její využívání, aby jí měly dostatek i další generace. Ani my v KB vodou neplýtváme, systematicky snižujeme spotřebu a při rekonstrukcích standardně instalujeme koncové prvky, které vodu spoří.

otestujte se kalkulačka KB Rádce ilustrace
otestujte se kalkulačka KB Rádce ilustrace

Pustili jsme se do včelaření

Včely a hmyz vůbec hrají velmi důležitou úlohu v ekosystému. Opylování květů je mimořádně důležité pro zachování rozmanitosti přírody. Na střechu kancelářské budovy KB ve Stodůlkách jsme i proto v roce 2019 nainstalovali 10 včelích úlů. Navíc med z okrajů měst je podle včelařů i pravidelných laboratorních testů kvalitnější než venkovský kvůli bohaté druhové skladbě květin a stromů, mírnějšímu podnebí a minimálnímu používání chemických postřiků. Vyprodukovaný med využíváme pro podporu vlastních charitativních aktivit.